बंद

जनसांखीकी

2011 च्या जनगणनेनुसार जनसांखीकी माहिती
विवरण संख्या
क्षेत्र 10528 चौ. कि.मी.
एकूण लोकसंख्या 3361292
एकूण पुरुषांची लोकसंख्या 1730075
एकूण स्त्री लोकसंख्या 1631217
लिंग गुणोत्तर 943
शहरी लोकसंख्या 913898
ग्रामीण लोकसंख्या 2447394
शहरी लोकसंख्येची टक्केवारी 27.2
ग्रामीण लोकसंख्येची टक्केवारी 72.8
लोकसंख्या घनता 319 / चौ.किमी.
साक्षरतेचे प्रमाण 75.45
साक्षरतेचे प्रमाण पुरुष 84.27
साक्षरतेचे प्रमाण स्त्री 66.15
उप विभाग 8
तालुक्यांची संख्या 16