बंद

दस्तऐवज

Filter Document category wise

फिल्टर

दस्तऐवज
शीर्षक तारीख View / Download
भुसंपादन प्रस्ताव मौ. पवना ता. हिमयतनगर जि. नांदेड 22/04/2024 पहा (394 KB)
दि. 31.05.2024 अखेर बदलीस पात्र असलेल्या मंडळ अधिकारी संवर्गातील कर्मचा‌-यांची जेष्ठतेनुसार एकत्रीत यादी 18/04/2024 पहा (2 MB)
भुसंपादन प्रस्ताव मौ. रहाटी ता. उमरी जि. नांदेड 28/03/2024 पहा (483 KB)
भुसंपादन प्रस्ताव मौ. बाळापूर ता. धर्माबाद जि. नांदेड 28/03/2024 पहा (489 KB)
भुसंपादन प्रस्ताव मौ. बळेगांव ता. उमरी जि. नांदेड 28/03/2024 पहा (486 KB)
भुसंपादन प्रस्ताव मौ. कारेगांव ता. धर्माबाद जि. नांदेड 28/03/2024 पहा (425 KB)
अतीरिक्त भुसंपादन प्रस्ताव मौ. गोरठा ता.उमरी जि. नांदेड 07/03/2024 पहा (695 KB)
अतीरिक्त भुसंपादन प्रस्ताव मौ. पाटोदा ता. धर्माबाद जि. नांदेड 07/03/2024 पहा (688 KB)
भुसंपादन प्रस्ताव मौ. विळेगांव ता. धर्माबाद जि. नांदेड 16/02/2024 पहा (1 MB)
भुसंपादन प्रस्ताव मौ. चोळखा ता. धर्माबाद जि. नांदेड 16/02/2024 पहा (1 MB)