बंद

दस्तऐवज

Filter Document category wise

फिल्टर

दस्तऐवज
शीर्षक तारीख View / Download
भुसंपादन प्रस्ताव मौ. विळेगांव ता. धर्माबाद जि. नांदेड 16/02/2024 पहा (1 MB)
भुसंपादन प्रस्ताव मौ. चोळखा ता. धर्माबाद जि. नांदेड 16/02/2024 पहा (1 MB)
जनहित याचिका क्र. १७३ / २०१० डॉ. महेश बेडेकर विरुध्द महाराष्ट्र शासन व इतर नांदेड जिल्ह्यांतर्गत नांदेड महानगरपालिका हद्दमधील मंडप / पेंडॉल तपासणी करण्याबाबत गठित तपासणी पथक 14/02/2024 पहा (3 MB)
भुसंपादन प्रस्ताव मौ. चिंचोली ता. लोहा. जि. नांदेड 13/02/2024 पहा (2 MB)
भुसंपादन प्रस्ताव मौ. खंबाळा ता. किनवट जि. नांदेड 06/02/2024 पहा (4 MB)
भुसंपादन प्रस्ताव मौ. सिंदखेड ता. माहूर जि. नांदेड 30/01/2024 पहा (479 KB)
भुसंपादन प्रस्ताव मौ. खंबाळा ता. किनवट जि. नांदेड 08/01/2024 पहा (584 KB)
तहसिलदार संवर्गातील ०१.०१.२०१६ ची एकत्रित जेष्ठता सुची 08/01/2024 पहा (3 MB)
भुसंपादन प्रस्ताव मौ. बोंढार तर्फे नेरली ता.जि. नांदेड 04/01/2024 पहा (609 KB)
भुसंपादन प्रस्ताव मौ. शेलगांव ता. अर्धापूर जि. नांदेड 04/01/2024 पहा (660 KB)