बंद

दस्तऐवज

Filter Document category wise

फिल्टर

दस्तऐवज
शीर्षक तारीख View / Download
जिल्हाधिकारी कार्यालया नांदेडचे अस्थापनेवरील शिपाई संवर्गातील कर्मचा-याची जेष्ठता सुची स्थितीदर्शक ०१.०१.२०२३ अंतिम जेष्ठता सुची 24/03/2023 पहा (1 MB)
जिल्हाधिकारी कार्यालया नांदेडचे अस्थापनेवरील महसूल सहाय्यक संवर्गातील कर्मचा-याची जेष्ठता सुची स्थितीदर्शक ०१.०१.२०२३ प्राथमिक जेष्ठता सुची 24/03/2023 पहा (2 MB)
खाजगी जमीन संपादन करण्याबाबत प्रस्ताव विकास योजन नांदेड (सुधारीत) अंतर्गत सोनाईनगर तरोडा बो. ता. जि. नांदेड कलम १९ खालील अधिसुचना 21/03/2023 पहा (1 MB)
नांदेड येथे प्रस्तावित उत्तर बाहय्य वळण रस्त्याचे भुसंपादन रामा 247 ता. अर्धापूर व ता. नांदेड या कामा करिता मौ. दाभड ता. अर्धापूर जि. नांदेड 21/03/2023 पहा (1 MB)
जिल्हाधिकारी कार्यालया नांदेडचे अस्थापनेवरील अव्वल कारकून संवर्गातील कर्मचा-याची जेष्ठता सुची स्थितीदर्शक ०१.०१.२०२३ प्राथमिक जेष्ठता सुची 02/03/2023 पहा (2 MB)
भुसंपादन प्रस्ताव इसापूर उजवा कालव्याच्या पूच्छ कालव्यावरुन निघणारी उजवी मायनर क्र.2 उजवी सबमायनर साखळी क्र. 00 ते 820 मौ. करखेली ता. धर्माबाद जि. नांदेड कलम 19 खालील अधिसुचना 17/02/2023 पहा (1 MB)
भुसंपादन प्रस्ताव धर्माबाद शाखा कालव्यावरुन निघणारी डावी मायनर क्र.2 साठी गट क्र.175 मौ. बन्नाळी ता. धर्माबाद जि. नांदेड 24/02/2023 पहा (1 MB)
जिल्हाधिकारी कार्यालया नांदेडचे अस्थापनेवरील शिपाई संवर्गातील कर्मचा-याची जेष्ठता सुची स्थितीदर्शक ०१.०१.२०२३ प्राथमिक जेष्ठता सुची 13/02/2023 पहा (596 KB)
जिल्हाधिकारी कार्यालया नांदेडचे अस्थापनेवरील वाहन चालक कर्मचा-याची जेष्ठता सुची स्थितीदर्शक ०१.०१.२०२३ अंतिम जेष्ठता सुची 07/02/2023 पहा (639 KB)
जिल्हाधिकारी कार्यालया नांदेडचे अस्थापनेवरील लघुटंकलेखक जेष्ठता सुची स्थितीदर्शक 01.01.2023 अंतिम जेष्ठता सुची 07/02/2023 पहा (626 KB)