बंद

दस्तऐवज

Filter Document category wise

फिल्टर

दस्तऐवज
शीर्षक तारीख View / Download
नगरपरिषद सदस्यपदांच्या सार्वत्रिक निवडणुक कार्यक्रम -2022,सुधारीत आरक्षण कार्यक्रम ( नागरीकांचा मागासवर्ग.ना.पा.प्र. (महिला) व सर्वसाधारण महिलासांठी) कंधार,मुखेड,देगलूर, बिलोली,कुंडलवाडी,धर्माबाद,उमरी,भोकर,मुद्खेड,हिमायतनगर व हदगाव 04/08/2022 पहा (2 MB)
उर्धव पैनगंगा प्रकल्पाच्या इसापूर उजव्या कालव्या वरील करखेली शाखा कालव्यायावरील सा. क्र. २८६० मी. वरील उजवी वितरिका क्र. २ सा. क्र. ७२० ते ८५० मी. मौ. चिकना ता. धर्माबद जि. नांदेड 02/08/2022 पहा (407 KB)
नांदेड येथे उत्तर बाह्य रस्त्याचे भूसंपादन रा. मा. – २४७ ता. अर्धापूर व ता. नांदेड या कामा करिता मौ. चिमेगांव ता. नांदेड जि. नांदेड 02/08/2022 पहा (513 KB)
अ‍.का. संवर्गाची अंतिम जेष्ठता यादी 29/07/2022 पहा (5 MB)
नांदेड जिल्‍हापरिषद व पंचायत समित्‍याच्‍या सार्वत्रिक निवडणूूक-२०२२ साठी प्रारुप आरक्षण परिशिष्‍ट २४ .आक्षेप दिनांक २९-७-२०२२ ते ०२-०८-२०२२ 29/07/2022 पहा (4 MB)
नगरपरिषद सदस्यपदांच्या सार्वत्रिक निवडणुक कार्यक्रम -2022,सुधारीत आरक्षण निश्चिती( नागरीकांचा मागासवर्ग.ना.पा.प्र. (महिला) व सर्वसाधारण महिलासांठी) कंधार,मुखेड,देगलूर, बिलोली,कुंडलवाडी,धर्माबाद,उमरी,भोकर,मुद्खेड,हिमायतनगर व हदगाव 29/07/2022 पहा (5 MB)
नगरपरिषद सदस्यपदांच्या सार्वत्रिक निवडणुक कार्यक्रम -2022,सुधारीत आरक्षण निश्चिती सुचना ( नागरीकांचा मागासवर्ग.ना.पा.प्र. (महिला) व सर्वसाधारण महिलासांठी) हिमायतनगर 29/07/2022 पहा (620 KB)
नगरपरिषद सदस्यपदांच्या सार्वत्रिक निवडणुक कार्यक्रम -2022,सुधारीत आरक्षण निश्चिती सुचना ( नागरीकांचा मागासवर्ग.ना.पा.प्र. (महिला) व सर्वसाधारण महिलासांठी) कंधार,मुखेड,देगलूर, बिलोली,कुंडलवाडी,धर्माबाद,उमरी,भोकर,मुद्खेड,व हदगाव 29/07/2022 पहा (728 KB)
भोकर नगरपरिषद मतदार यादी कार्यक्रम-२०२२ नोटिस 27/07/2022 पहा (96 KB)
भुसंपादन प्रस्ताव मौ करखेली ता धर्माबाद जि नांदेड 27/07/2022 पहा (601 KB)