बंद

दस्तऐवज

Filter Document category wise

फिल्टर

दस्तऐवज
शीर्षक तारीख View / Download
अतिरीक्त भुसंपादन प्रस्ताव बेंबर पाझर तलाव क्र. 1 साठी मौ. बैबर ता. भोकर जि.नांदेड 22/07/2022 पहा (2 MB)
भुसंपादन प्रस्ताव बळेगांव उच्च पातळी बंधा-याच्या बुडीत क्षेत्रासाठी मौ. खुजडा ता. मुदखेड जि. नांदेड 22/07/2022 पहा (2 MB)
)देवठाणा- पाकीतांडा कोळगांव सोनारी- जामदरी- इळेगाव-मोखंडी सोनारी फाटा ते सोनारी गाव प्रजिमा-12 चा अतिरीक्त प्रस्ताव माँ सावरगाव मेट ता मोकर जि.नांदेड 22/07/2022 पहा (2 MB)
अतिरीक्त भुसंपादन प्रस्ताव चिदगौरी ता. भोकर जि.नांदेड मायनर क्र. 2 सबमायनर क्र.1 22/07/2022 पहा (891 KB)
भुसंपादन प्रस्ताव आमदुरा उच्च पातळी बंधा-याच्या बुडीत क्षेत्रासाठी मी देवापूर ता. मुदखेड जि.नांदेड 22/07/2022 पहा (1 MB)
भुसंपादन प्रस्ताव आमदुरा उच्च पातळी बंधा-याच्या बुडीत क्षेत्रासाठी मौ.शंखतिर्थ ता. मुदखेड जि.नांदेड 22/07/2022 पहा (1 MB)
इसापूर उजवा कालवा / तिरकसवाडी शाखा कालव्यावरील देवापूर एस. एम. 1 चे मातीकाम बांधकामासाठी मौ.देवापूर ता. मुदखेड जि.नांदेड 22/07/2022 पहा (5 MB)
भोकर उपविभागातील तलाठी सवर्गातील कर्मचारी यांची पदोन्नतीसाठीची अंतिम जेष्ठता सूची 06/07/2022 पहा (8 MB)
परिशिष्ट 2 – अंतिम आरक्षणासह प्रभाग रचना नगरपरिषद कुंडलवाडी 01/07/2022 पहा (1 MB)
परिशिष्ट 2 – अंतिम आरक्षणासह प्रभाग रचना नगरपरिषद उमरी 01/07/2022 पहा (1 MB)