बंद

दस्तऐवज

Filter Document category wise

फिल्टर

दस्तऐवज
शीर्षक तारीख View / Download
भुसंपादन प्रस्ताव राष्ट्रीय महामार्ग मौ. असरजन ता. नांदेड या गावातील जमीन संपादन करण्या बाबतचा प्रस्ताव. कलम ११ पोट कलम (१) ची अधिसुचना 06/02/2023 पहा (1 MB)
सिआर- 2019/01 भुसंपादन प्रस्ताव दरेसरसम साठवण तलाव मौ. आंधेगाव ता. हिमायतनगर जि. नांदेड प्रकरणात 12 महिण्याची मुद्दतवाढ बाबत 06/02/2023 पहा (850 KB)
जनहित याचिका क्र. १७३ / २०१० डॉ. महेश बेडेकर विरुध्द महाराष्ट्र शासन व इतर नांदेड जिल्ह्यांतर्गत नांदेड महानगरपालिका हद्दमधील मंडप / पेंडॉल तपासणी करण्याबाबत गठित तपासणी पथक 01/02/2023 पहा (3 MB)
तहसीलदार संवर्गाची तात्पूरती ज्येष्ठतासूची ०१.०१.२०११ ते ०१.०१.२०१२ 23/01/2023 पहा (5 MB)
०५-औरंगाबाद विभाग शिक्षक मतदार संघ निवडणूक -२०२३ मतदान केंद्राची यादी 19/01/2023 पहा (3 MB)
भुसंपादन प्रस्ताव – भाटेगाव शाखा काल्व्यावरील गिरगाव पुच्छ वितरीका वरील डावी लघु वितरीका क्र. ०६ च्या बांधकामासाठी मौ. मालेगांव ता. अर्धापूर जि.नांदेड 12/01/2023 पहा (1 MB)
भुसंपादन प्रस्ताव – भाटेगाव शाखा काल्व्यावरील गिरगाव पुच्छ वितरीका वरील डावी लघु वितरीका क्र. ०७ च्या बांधकामासाठी मौ. देगाव कु. ता. अर्धापूर जि.नांदेड 12/01/2023 पहा (2 MB)
भुमिसंपादन, पुनर्वसन व पूनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३.मौ. भायेगाव ता. उमरी जि. नांदेड 12/01/2023 पहा (1 MB)
भुसंपादन प्रस्ताव राष्ट्रीय राजमार्ग क्र.७५२(आय) मौ. लोणी खुर्द ता. अर्धापूर जि. नांदेड अंतिम निवाडा 12/01/2023 पहा (10 MB)
निवडणूकीची सुचना 05/01/2023 पहा (935 KB)