बंद

दस्तऐवज

Filter Document category wise

फिल्टर

दस्तऐवज
शीर्षक तारीख View / Download
मुखेड भाग 2 24/11/2022 पहा (5 MB)
मुखेड 24/11/2022 पहा (6 MB)
औरंगाबाद विभाग शिक्षक मतदार संघ, प्रारूप मतदार यादी 23/11/2022 पहा (5 MB)
नांदेड 16/11/2022 पहा (3 MB)
उमरी 15/11/2022 पहा (6 MB)
जिल्हाधिकारी कार्यालय नांदेड चे आस्‍थापनेवरील शिपाई संवर्गाची दि.०१.०१.२०२२ रोजीच्‍या स्थितीस अनुसरुन अंतिम जेष्‍ठता सूची. 11/11/2022 पहा (199 KB)
जिल्हाधिकारी कार्यालय नांदेड चेआस्‍थापनेवरील महसूल सहायक (लिपीक) संवर्गाची दि.०१.०१.२०२२ रोजीच्‍या स्थितीस अनुसरुन अंतिम जेष्‍ठता सूची. 07/11/2022 पहा (605 KB)
कंधार 07/11/2022 पहा (10 MB)
लोहा भाग 2 02/11/2022 पहा (5 MB)
लोहा भाग 1 02/11/2022 पहा (6 MB)