बंद

दस्तऐवज

Filter Document category wise

फिल्टर

दस्तऐवज
शीर्षक तारीख View / Download
हिमायतनगर भाग 1 21/10/2022 पहा (5 MB)
किनवट भाग- 2 20/10/2022 पहा (4 MB)
किनवट भाग-1 20/10/2022 पहा (6 MB)
मुदखेड 20/10/2022 पहा (6 MB)
शुद्धीपत्रक 15/10/2022 पहा (641 KB)
मतदार नोंदणी नियम, १९६० चे नियम ३१ (४) खालील सुचना 15/10/2022 पहा (838 KB)
औरंगाबाद विभाग शिक्षक मतदार संघ मतदार नोंदणी कार्यक्रम 01/10/2022 पहा (8 MB)
भुसंपादन प्रस्ताव – भाटेगाव शाखा कालव्यावरील गिरगाव पृच्छ वितरीका वरील डावी लघु वितरिका क्र. ६ च्या बांधकामासाठी मौ. ता. अर्धापूर जि. नांदेड 30/09/2022 पहा (1 MB)
औरंगाबाद विभागस्‍तरीय मंडळ अधिकारी संवर्गाची प्राथमिक जेष्‍ठता यादी 28/09/2022 पहा (4 MB)
औरंगाबाद विभागस्‍तरीय अव्‍वल कारकून संवर्गाची जेष्‍ठता यादी 28/09/2022 पहा (8 MB)