बंद

दस्तऐवज

Filter Document category wise

फिल्टर

दस्तऐवज
शीर्षक तारीख View / Download
भुसंपादन प्रस्ताव – भाटेगाव शाखा कालव्यावरील गिरगाव पृच्छ वितरीका वरील डावी लघु वितरिका क्र. ६ च्या बांधकामासाठी मौ. ता. अर्धापूर जि. नांदेड 30/09/2022 पहा (1 MB)
औरंगाबाद विभागस्‍तरीय मंडळ अधिकारी संवर्गाची प्राथमिक जेष्‍ठता यादी 28/09/2022 पहा (4 MB)
औरंगाबाद विभागस्‍तरीय अव्‍वल कारकून संवर्गाची जेष्‍ठता यादी 28/09/2022 पहा (8 MB)
नांदेड जिल्‍हा आस्‍थापनेवरील मंडळ अधिकारी संवर्गाची दि.०१.०१.२०२१ रोजीच्‍या स्थितीस अनुसरुन अंतिम सुधारित जेष्‍ठता सूची. 23/09/2022 पहा (2 MB)
भूसंपादन प्रस्ताव शासकिय निवास स्थान आणि शासकिय कार्यालये बांधकाम साइट क्र. 687 गट न. 120 असर्जन येथे, ता. नांदेड जि. नांदेड 13/09/2022 पहा (1 MB)
नांदेड उत्तर वळण रस्त्यासाठी भूसंपादन प्रस्ताव नांदेड रा.मा.247 गाव दाभाड ता. अर्धापूर जि. नांदेड 13/09/2022 पहा (1 MB)
नांदेड उत्तर वळण रस्ता भूसंपादन रा.मा. 247 ता. अर्धापूर नांदेड मौ. बामणी ता. अर्धापूर 13/09/2022 पहा (2 MB)
नांदेड उत्तर वळण रस्त्यासाठी भूसंपादन प्रस्ताव नांदेड रा.मा. 247 मौ. खुरगाव ता. नांदेड जि. नांदेड 13/09/2022 पहा (2 MB)
भुसंपादन- खाजगी वाटाघाटीद्वारे , मौ.पडसा ता.माहुर जि.नांदेड 06/09/2022 पहा (1 MB)
भुसंपादन- खाजगी वाटाघाटीद्वारे , मौ.वडसा ता.माहुर जि.नांदेड 06/09/2022 पहा (720 KB)