बंद

दस्तऐवज

Filter Document category wise

फिल्टर

दस्तऐवज
शीर्षक तारीख View / Download
तलाठी संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची दिनांक ०१-०१-२०१५ रोजी स्तितीदर्शक ( म्हणजेच दि. ०१-०१-२०१४ ते ३१-१२-२०१४ या कालावधीत ) जिल्हास्तरीय एकत्रीत अंतिम जेष्टता सूची. 06/02/2016 पहा (8 MB)
अव्वल कारकून संवर्गातील कर्मचारी यांची दिनांक १.१.२०१५ रोजीची स्थितिदर्शक जेष्ठता सूची (Final Revised) 29/06/2015 पहा (8 MB)
शिपाई, मंसडळ अधिकारी, अव्वल कारकुन, अंतिम जेष्ठ्ता सूची दिनांक 1.1.2014 आणि तलाठी अंतिम जेष्ठता सूची दिनांक 1.1.2013 रोजीची स्थितीदर्शक 25/08/2014 पहा (9 MB)
अव्वल कारकून संवर्गातील कर्मचारी यांची दिनांक १.१.२०१४ रोजीची स्थितिदर्शक अंतिम सुधारीतजेष्ठता सूची (17/07/2015) 17/07/2015 पहा (3 MB)
लिपीक-नि-टंकलेखक / लघु टंकलेखक संवर्गातील कर्मचारी यांची 1/1/2014 रोजीची स्थितीदर्शक अंतिम जेष्ठता सूची 07/07/2014 पहा (3 MB)
सामान्य सहानुभूतीवादी अंतिम जिवन सूची वर्ग 3 आणि 4 (2011) 01/02/2011 पहा (8 MB)
किनवट न.प. सार्वत्रिक निवडणुक -२०१७ , निवडणूक कार्यक्रम 13/11/2017 पहा (724 KB)
इलेक्ट्रॉनिक्स मतदान यंत्राची विश्वासाहर्ता बाबत ECI प्रेस नोट 30/12/2017 पहा (297 KB)
नागरिकांचा सनद 29/12/2017 पहा (5 MB)
भूसंपादन प्रस्ताव-वर्धा- नांदेड नवीन ब्रॉडगेज रेल्वेलाईन व्हाया यवतमाळ पुसद मौ. येळेगांव ता. अर्धापुर जि. नांदेड भुसंपादन करणेबाबत कलम 19 पोट कलम (1) ची अधिसुचना ( ०४ मे २०१८ ) 04/05/2018 पहा (689 KB)