बंद

दस्तऐवज

Filter Document category wise

फिल्टर

दस्तऐवज
शीर्षक तारीख View / Download
भूसंपादन प्रस्ताव – वर्धा नांदेड नवीन ब्रॉडगेज रेल्वेलाईन व्हाया यवतमाळ पुसद मौ. येळेगांव. ता. अर्धापूर नांदेड जि. नांदेड भूमी संपादन करणे बाबत कलम 11 (1 ) ची अधिसूचनेचे शुद्धीपत्रक.(२८ मार्च २०१८) 28/03/2018 पहा (423 KB)
भूसंपादन प्रस्ताव – वर्धा नांदेड नवीन ब्रॉडगेज रेल्वेलाईन व्हाया यवतमाळ पुसद मौ. देगांव बु. ता. अर्धापूर नांदेड जि. नांदेड भूमी संपादन करणे बाबत कलम 11 (1 ) ची अधिसूचनेचे शुद्धीपत्रक.(२८ मार्च २०१८) 28/03/2018 पहा (484 KB)
भूसंपादन अधिनियम 1894 सुधारीत 1984 च्या कलम 28 अ खालील अंतिम निवाडा .गोदावरी नदी कृती आराखडा जलशुद्धीकरण केंद्र मौ. ब्रह्मपुरी त.जी. नांदेड 28/03/2018 पहा (3 MB)
ईसपुर उजवा कालवा सा. क्र. 127660 मी वरील थेट लाघुवितरिका क्र. 65 च्या सा.क्र. 00 ते 2920 मी मधील बांधकामाकरिता मौ. धानोरा (बु.) ता. उमरी जि .नांदेड . ( ०५ मार्च २०१८) 05/03/2018 पहा (630 KB)
भूसंपादन प्रस्ताव-वर्धा नांदेड नवीन ब्रॉडगेज रेल्वेलाईन व्हाया यवतमाळ पुसद मौ.देगाव ता.अर्धापूर जि. नांदेड ,भूमि संपादन करणे-कलम १४ ची अधिसूचना . ( ०१ मार्च २०१८) 01/03/2018 पहा (388 KB)
भूसंपादन प्रस्ताव- ईसापुर उजवा कालव्या वरील सा. क्र.1690 ते ३५६० मी. वरील मौ. पिंपळगाव ता.धर्माबाद जि. नांदेड ( ०१ मार्च २०१८). 01/03/2018 पहा (607 KB)
भूसंपादन प्रस्ताव- ईसापुर उजवा कालव्या वरील सा. क्र.118770 मी. वरील उमरी लघु कालव्याच्या कामाकरिता मौ.गोरठा ता.उमरी जि. नांदेड ( १० फेब्रुवारी २०१८). 10/02/2018 पहा (1,011 KB)
भारतीय राष्ट्रिय राजमार्ग-३६१ मौ.रहिमपूर खु. ता. जि.नांदेड येथील अंतिम निवाडा ( १० फेब्रुवारी २०१८). 10/02/2018 पहा (5 MB)
अतिरिक्त भूसंपादन प्रस्ताव पश्चिम वळण रस्ता मौ. हस्सापुर व वाडी बु ता.जि.नांदेड कलम ११ खालील अधिसुचना. ( ०३ फेब्रुवारी २०१८ ). 03/02/2018 पहा (1 MB)
भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग क्र. 361 मौजे ब्रह्मपुरी ता. जि. नांदेड येथील अंतिम निवाड्यामधे दुरुस्ती .( ०३ फेब्रुवारी २०१८ ). 03/02/2018 पहा (7 MB)