बंद

दस्तऐवज

Filter Document category wise

फिल्टर

दस्तऐवज
शीर्षक तारीख View / Download
भुसंपादन- खाजगी वाटाघाटीद्वारे, मौ.आष्टा ता.माहुर जि.नांदेड 06/09/2022 पहा (727 KB)
नांदेड जिल्‍हा आस्‍थापनेवरील मंडळ अधिकारी संवर्गाची दि.०१.०१.२०२१ रोजीच्‍या स्थितीस अनुसरुन अंतिम जेष्‍ठता यादी. 29/08/2022 पहा (3 MB)
उत्तर बाह्य वळण रस्त्याचे भुसंपादन रा.मा.-२४७ ता अर्धापुर व ता नांदेड या कामाकरीता मौ.मरळक ता.जि.नांदेड 25/08/2022 पहा (2 MB)
नांदेड जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या आस्थापनेवरील शिपायाची प्राथमिक ज्येष्ठता यादी 26/08/2022 पहा (701 KB)
उत्तर बाह्य वळण रस्त्याचे भुसंपादन रा.मा.-२४७ ता अर्धापुर व ता नांदेड या कामाकरीता मौ.वाडी बुजुर्ग ता.जि.नांदेड 25/08/2022 पहा (2 MB)
उत्तर बाह्य वळण रस्त्याचे भुसंपादन रा.मा.-२४७ ता अर्धापुर व ता नांदेड या कामाकरीता मौ.नेरली ता.जि.नांदेड 25/08/2022 पहा (2 MB)
भुसंपादन प्रस्ताव ब्राम्हणवाडा बायपास व माळकौठा बायपास साठी भुसंपादन करणे बाबत मौ. ब्राम्हणवाडा ता. जि. नांदेड 17/08/2022 पहा (526 KB)
नगरपरिषद सदस्यपदांच्या सार्वत्रिक निवडणुक कार्यक्रम -2022,सुधारीत आरक्षण कार्यक्रम ( नागरीकांचा मागासवर्ग.ना.पा.प्र. (महिला) व सर्वसाधारण महिलासांठी) कंधार,मुखेड,देगलूर, बिलोली,कुंडलवाडी,धर्माबाद,उमरी,भोकर,मुद्खेड,हिमायतनगर व हदगाव 04/08/2022 पहा (2 MB)
उर्धव पैनगंगा प्रकल्पाच्या इसापूर उजव्या कालव्या वरील करखेली शाखा कालव्यायावरील सा. क्र. २८६० मी. वरील उजवी वितरिका क्र. २ सा. क्र. ७२० ते ८५० मी. मौ. चिकना ता. धर्माबद जि. नांदेड 02/08/2022 पहा (407 KB)
नांदेड येथे उत्तर बाह्य रस्त्याचे भूसंपादन रा. मा. – २४७ ता. अर्धापूर व ता. नांदेड या कामा करिता मौ. चिमेगांव ता. नांदेड जि. नांदेड 02/08/2022 पहा (513 KB)