बंद

दस्तऐवज

Filter Document category wise

फिल्टर

दस्तऐवज
शीर्षक तारीख View / Download
अ‍.का. संवर्गाची अंतिम जेष्ठता यादी 29/07/2022 पहा (5 MB)
नांदेड जिल्‍हापरिषद व पंचायत समित्‍याच्‍या सार्वत्रिक निवडणूूक-२०२२ साठी प्रारुप आरक्षण परिशिष्‍ट २४ .आक्षेप दिनांक २९-७-२०२२ ते ०२-०८-२०२२ 29/07/2022 पहा (4 MB)
नगरपरिषद सदस्यपदांच्या सार्वत्रिक निवडणुक कार्यक्रम -2022,सुधारीत आरक्षण निश्चिती( नागरीकांचा मागासवर्ग.ना.पा.प्र. (महिला) व सर्वसाधारण महिलासांठी) कंधार,मुखेड,देगलूर, बिलोली,कुंडलवाडी,धर्माबाद,उमरी,भोकर,मुद्खेड,हिमायतनगर व हदगाव 29/07/2022 पहा (5 MB)
नगरपरिषद सदस्यपदांच्या सार्वत्रिक निवडणुक कार्यक्रम -2022,सुधारीत आरक्षण निश्चिती सुचना ( नागरीकांचा मागासवर्ग.ना.पा.प्र. (महिला) व सर्वसाधारण महिलासांठी) हिमायतनगर 29/07/2022 पहा (620 KB)
नगरपरिषद सदस्यपदांच्या सार्वत्रिक निवडणुक कार्यक्रम -2022,सुधारीत आरक्षण निश्चिती सुचना ( नागरीकांचा मागासवर्ग.ना.पा.प्र. (महिला) व सर्वसाधारण महिलासांठी) कंधार,मुखेड,देगलूर, बिलोली,कुंडलवाडी,धर्माबाद,उमरी,भोकर,मुद्खेड,व हदगाव 29/07/2022 पहा (728 KB)
भोकर नगरपरिषद मतदार यादी कार्यक्रम-२०२२ नोटिस 27/07/2022 पहा (96 KB)
भुसंपादन प्रस्ताव मौ करखेली ता धर्माबाद जि नांदेड 27/07/2022 पहा (601 KB)
रोहयो अंतर्गत कलम १८ खालील निधि मागणी प्राथम्यक्रमानुसार करणे बाबत 22/07/2022 पहा (438 KB)
नगरपरिषद सदस्यपदांच्या सार्वत्रिक निवडणुक कार्यक्रम -2022,आरक्षण व सोडत सुधारीत कार्यक्रम-हिमायतनगर 26/07/2022 पहा (412 KB)
नगरपरिषद सदस्यपदांच्या सार्वत्रिक निवडणुक कार्यक्रम -2022,आरक्षण व सोडत सुधारीत कार्यक्रम- (कंधार,मुखेड,देगलूर, बिलोली,कुंडलवाडी,धर्माबाद,उमरी,भोकर,मुद्खेड,व हदगाव) 26/07/2022 पहा (556 KB)