बंद

निवास (हॉटेल / रिसॉर्ट / धर्मशाळा)

  1. यात्री निवास / एन.आर.आय. घर, चिखलवाडी कार्नरजवळ, नांदेड
  2. शासकीय विश्रामगृह, स्नेह नगर, नांदेड
  3. यू.पी.पी. रेस्ट हाउस, चैतन्य नगर, नांदेड