बंद

सार्वजनिक सुविधा

Nearby

बँका

अलाहाबाद बँक

हनुमान मंदिरा जवळ, महावीर चौक, नांदेड,महाराष्ट्र 431601

दूरध्वनी : 02462-242202
वेबसाइट दुवा : https://www.allahabadbank.in/
श्रेणी / प्रकार: बँक

आंध्रा बँक

पाटील प्लाझा, आयटीआय सर्कल, व्हीआयपी रोड, नांदेड - 431602

ईमेल : adchelpdesk[at]andhrabank[dot]co[dot]in
दूरध्वनी : 02462-256408
वेबसाइट दुवा : https://www.andhrabank.in/English/home.aspx
श्रेणी / प्रकार: बँक

आय सी आय बॅंक

हॉटेल गुरुईन बिल्डिंग, श्याम टाकिज,नांदेड, 431601

वेबसाइट दुवा : https://www.icicibank.com/
श्रेणी / प्रकार: बॅंक

कॅनरा बँक

पी.बी.ओ .6 6, त्रेससिंग मार्केट, नांदेड 431 601

दूरध्वनी : 02462242260
वेबसाइट दुवा : https://www.canarabank.in/
श्रेणी / प्रकार: बँक
Pincode: 431601

पंजाब नॅशनल बँक

एस एस टावर,ज़ुलेलाल मंदिर जवळ, बाफना,भगतसिंग रोड,हैदर बाग,दशमेश नगर,नांदेड, 431601

ईमेल : care[at]pnb[dot]co[dot]in
वेबसाइट दुवा : https://www.pnbindia.in/
श्रेणी / प्रकार: बॅंक

बँक ऑफ बडोदा

महावीर चौक, हर्षनगर, नांदेड, महाराष्ट्र 431601

वेबसाइट दुवा : https://www.bankofbaroda.co.in/
श्रेणी / प्रकार: बँक

महाविद्यालय / विद्यापीठ

यशवंत महाविद्यालय

यशवंत महाविद्यालय, नांदेड वी.आय.पी. रोड, नांदेड -431602

ईमेल : principal[at]ymnanded[dot]in
दूरध्वनी : 02462-269600
वेबसाइट दुवा : http://ymnanded.in/index.html
श्रेणी / प्रकार: महाविद्यालय

शासकीय तंत्रनिकेतन कॉलेज

शासकीय तंत्रनिकेतन कॉलेज,नांदेड वीर सावरकर मार्ग, बाबा नगर, नांदेड 431603

वेबसाइट दुवा : http://gpnanded.org.in/index.html
श्रेणी / प्रकार: विद्यालय

श्री गुरु गोबिंद सिंहजी अभियांत्रिकी आणि तंत्रज्ञान संस्था

श्री गुरु गोबिंद सिंहजी अभियांत्रिकी आणि तंत्रज्ञान संस्था, (एसजीजीएस आय ई अँड टी), विष्णुपूरी, नांदेड, (महाराष्ट्र राज्य) पिन: 431 606 [भारत

ईमेल : registrar[at]sggs[dot]ac[dot]in
दूरध्वनी : 02462269161
वेबसाइट दुवा : https://www.sggs.ac.in/
श्रेणी / प्रकार: अभियांत्रिकी महाविद्यालय

सायंस कॉलेज नांदेड

ना.ए.सो. सायंस कॉलेज नांदेड स्नेह नगर,नांदेड-431605

ईमेल : orgprincipal[at]sciencecollegennd[dot]org
दूरध्वनी : 02462-250465
वेबसाइट दुवा : http://www.sciencecollegennd.org
श्रेणी / प्रकार: विद्यालय

स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठ

स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठ, लातुर रोड,विष्णुपुरी,नांदेड-431606

दूरध्वनी : 02462-229242
वेबसाइट दुवा : http://www.srtmun.ac.in
श्रेणी / प्रकार: विद्यापीठ

रुग्णालये

डॉ.शंकरराव चव्हाण शासकीय दवाखाना

डॉ.शंकरराव चव्हाण शासकीय दवाखाना, विष्णुपुरी,नांदेड-431606

दूरध्वनी : 02462-235711
वेबसाइट दुवा : http://www.drscgmcnanded.in
श्रेणी / प्रकार: दवाखाना
Pincode: 431606

पशुवैद्यकीय रुग्णालय नांदेड वाघाळा शहर महानगरपालिका

अशोक नगर, पाण्याची टाकी जवळ, पीर बुऱ्हान नगर, नांदेड

ईमेल : vetclinic[dot]nwcmc2014[at]gmail[dot]com
दूरध्वनी : 02462-229444
वेबसाइट दुवा : http://www.nwcmc.gov.in/
श्रेणी / प्रकार: रुग्णालय

श्री.ग़ु.गो.सिं. मेमोरियल दवाखाना

रेल्वे स्टेशन रोड,वजिराबाद,नांदेड 431601

श्रेणी / प्रकार: दवाखाना

सरकारी महिला दवाखाना

कॉलेज रोड,हर्ष नगर,श्याम नगर,नांदेड, 431605

श्रेणी / प्रकार: दवाखाना

पशुवैद्यकीय रुग्णालय

पशुवैद्यकीय रुग्णालय नांदेड वाघाळा शहर महानगरपालिका

अशोक नगर, पाण्याची टाकी जवळ, पीर बुऱ्हान नगर, नांदेड

ईमेल : vetclinic[dot]nwcmc2014[at]gmail[dot]com
दूरध्वनी : 02462-229444
वेबसाइट दुवा : http://www.nwcmc.gov.in/
श्रेणी / प्रकार: रुग्णालय

नगरपालिका

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपालिका, नांदेड.

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपालिका, नांदेड. एस.जी.जी.एस. मेमोरियल शासकीय दवाखान्या जवळ नांदेड- 431601

दूरध्वनी : 02462-234405
वेबसाइट दुवा : https://www.nwcmc.gov.in/
श्रेणी / प्रकार: महानगरपालिका

डाकघर

डाकघर इतवारा नांदेड

मस्जिद च्या विरुध्द बाजुला ,बुलंद,होळी कॉर्नर,नांदेड 431604

वेबसाइट दुवा : https://www.indiapost.gov.in/
श्रेणी / प्रकार: डाकघर

डाकघर भावसार चौक

भावसार चौक, 431605, नांदेड

वेबसाइट दुवा : https://www.indiapost.gov.in/vas/Pages/IndiaPostHome.aspx
श्रेणी / प्रकार: डाकघर

मुख्य डाकघर नांदेड

मुख्य डाकघर नांदेड रेल्वे स्टेशन रोड,वजीराबाद, नांदेड-431601

दूरध्वनी : 02462-242061
वेबसाइट दुवा : https://www.indiapost.gov.in
श्रेणी / प्रकार: डाकघर

यशवंत नगर डाकघर

यशवंत नगर, नगसेन नगर, नांदेड, महाराष्ट्र 431602

दूरध्वनी : 02462-252411
वेबसाइट दुवा : https://www.indiapost.gov.in/vas/Pages/IndiaPostHome.aspx
श्रेणी / प्रकार: डाकघर

शाळा

केन्द्रीय विद्यालय सी.आर.पी. एफ.मुदखेड़

केन्द्रीय विद्यालय सी.आर.पी. एफ. उमरी रोड, मुदखेड़, जिल्हा-नांदेड-431806.

ईमेल : mudkhedkv[at]gmail[dot]com
दूरध्वनी : 02462-275588
वेबसाइट दुवा : http://www.kvmudkhed.com
श्रेणी / प्रकार: शाळा

जवाहर नवोदय विद्यालय

जवाहर नवोदय विद्यालय शंकरनगर,ता-बिलोली

ईमेल : jnvnanded2010[at]gmail[dot]com
दूरध्वनी : 02465-267144
वेबसाइट दुवा : http://www.jnvnanded.com/
श्रेणी / प्रकार: शाळा