बंद

जिल्ह्याविषयी

भौगोलिक स्थान

 • उत्तर अक्षांश – १८.१६’ ते १९.५५’
 • पूर्व रेखांश – ७६.५५’ ते ७८.१९’
 • तापमान (अंश सेल्सिअस मध्ये) :- किमान – ५.६, कमाल – ४८.५

क्षेत्रफळ

 • एकूण जमिनीचे क्षेत्रफळ (चौ.कि.मी. मध्ये) –  १०५२८

प्रशासन

 • उप विभागीय कार्यालये –  ८
 • तहसील कार्यालये  – १६
 • पंचायत समिती   –  १६
 • एकूण ग्राम पंचायत  –  १३०९
 • एकूण गावे – १६०३

लोकसंख्या

 • एकूण लोकसंख्या : – ३३६१२९२
  • ग्रामीण – २४४७३९४
  • नागरी – ९१३८९८
 • स्त्री व पुरुष लोकसंख्या :- स्त्री – १६३१२१७ , पुरुष – १७३००७५
 • स्त्री-पुरुष प्रमाण :- ९४३ स्त्री प्रती १००० पुरुष
 • लोकसंख्येची घनता  :- ३१९ व्यक्ती प्रती चौ.कि.मी.

साक्षरता

 • एकूण शेकडा टक्केवारी :-  ७५.४५  (पुरुष – ८४.२७,  स्त्री – ६६.१५)