बंद

जेष्ठता सूची

Filter Document category wise

फिल्टर

जेष्ठता सूची
शीर्षक तारीख View / Download
नांदेड जिल्ह्यातील महसूल विभागातील कोतवालांची एकत्रित अंतिम जेष्ठता सूची. ०१.०१.२०२३ 12/07/2023 पहा (255 KB)
अंतिम सामायिक अनुकंपा जेष्ठठता यादी गट ड 05/07/2023 पहा (9 MB)
अंतिम सामायिक अनुकंपा जेष्ठठता यादी गट क 05/07/2023 पहा (9 MB)
नांदेड आस्‍थापनेवरील दिव्‍यांग मंडळ अधिकारी संवर्गातील अंतीम जेष्‍ठता यादी 20/06/2023 पहा (444 KB)
नांदेड जिल्ह्यातील सर्व महसूल उपविभागातील तलाठी संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची दि. 01/01/2021 रोजी स्थीतीदर्शक ( म्हणजेच दि. 01.01.2020 ते 31.12.2020) या कालावधीत नियुक्त ) सुधारीत एकत्रित अंतिम जेष्ठता सूची 15/05/2023 पहा (4 MB)
जिल्हाधिकारी कार्यालया नांदेडचे अस्थापनेवरील शिपाई संवर्गातील कर्मचा-याची जेष्ठता सुची स्थितीदर्शक ०१.०१.२०२३ अंतिम जेष्ठता सुची 24/03/2023 पहा (1 MB)
जिल्हाधिकारी कार्यालया नांदेडचे अस्थापनेवरील महसूल सहाय्यक संवर्गातील कर्मचा-याची जेष्ठता सुची स्थितीदर्शक ०१.०१.२०२३ प्राथमिक जेष्ठता सुची 24/03/2023 पहा (2 MB)
जिल्हाधिकारी कार्यालया नांदेडचे अस्थापनेवरील अव्वल कारकून संवर्गातील कर्मचा-याची जेष्ठता सुची स्थितीदर्शक ०१.०१.२०२३ प्राथमिक जेष्ठता सुची 02/03/2023 पहा (2 MB)
जिल्हाधिकारी कार्यालया नांदेडचे अस्थापनेवरील शिपाई संवर्गातील कर्मचा-याची जेष्ठता सुची स्थितीदर्शक ०१.०१.२०२३ प्राथमिक जेष्ठता सुची 13/02/2023 पहा (596 KB)
जिल्हाधिकारी कार्यालया नांदेडचे अस्थापनेवरील वाहन चालक कर्मचा-याची जेष्ठता सुची स्थितीदर्शक ०१.०१.२०२३ अंतिम जेष्ठता सुची 07/02/2023 पहा (639 KB)