बंद

जेष्ठता सूची

Filter Document category wise

फिल्टर

जेष्ठता सूची
शीर्षक तारीख View / Download
जिल्हाधिकारी कार्यालय नांदेड चेआस्‍थापनेवरील महसूल सहायक (लिपीक) संवर्गाची दि.०१.०१.२०२२ रोजीच्‍या स्थितीस अनुसरुन अंतिम जेष्‍ठता सूची. 07/11/2022 पहा (605 KB)
औरंगाबाद विभागस्‍तरीय मंडळ अधिकारी संवर्गाची प्राथमिक जेष्‍ठता यादी 28/09/2022 पहा (4 MB)
औरंगाबाद विभागस्‍तरीय अव्‍वल कारकून संवर्गाची जेष्‍ठता यादी 28/09/2022 पहा (8 MB)
नांदेड जिल्‍हा आस्‍थापनेवरील मंडळ अधिकारी संवर्गाची दि.०१.०१.२०२१ रोजीच्‍या स्थितीस अनुसरुन अंतिम सुधारित जेष्‍ठता सूची. 23/09/2022 पहा (2 MB)
नांदेड जिल्‍हा आस्‍थापनेवरील मंडळ अधिकारी संवर्गाची दि.०१.०१.२०२१ रोजीच्‍या स्थितीस अनुसरुन अंतिम जेष्‍ठता यादी. 29/08/2022 पहा (3 MB)
नांदेड जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या आस्थापनेवरील शिपायाची प्राथमिक ज्येष्ठता यादी 26/08/2022 पहा (701 KB)
अ‍.का. संवर्गाची अंतिम जेष्ठता यादी 29/07/2022 पहा (5 MB)
भोकर उपविभागातील तलाठी सवर्गातील कर्मचारी यांची पदोन्नतीसाठीची अंतिम जेष्ठता सूची 06/07/2022 पहा (8 MB)
नायब तहसिलदार संवर्गाची दि ०१.०१.२०१५ ची अंतिम सेवा जेष्टता यादी 21/06/2022 पहा (913 KB)
लघुटंकलेखक संवर्गाची दि.०१.०१.२०२२ रोजीची सेवाजेष्‍ठता यादी 17/06/2022 पहा (544 KB)