बंद

जेष्ठता सूची

Filter Document category wise

फिल्टर

जेष्ठता सूची
शीर्षक तारीख View / Download
अ‍.का. संवर्गाची अंतिम जेष्ठता यादी 29/07/2022 पहा (5 MB)
भोकर उपविभागातील तलाठी सवर्गातील कर्मचारी यांची पदोन्नतीसाठीची अंतिम जेष्ठता सूची 06/07/2022 पहा (8 MB)
नायब तहसिलदार संवर्गाची दि ०१.०१.२०१५ ची अंतिम सेवा जेष्टता यादी 21/06/2022 पहा (913 KB)
लघुटंकलेखक संवर्गाची दि.०१.०१.२०२२ रोजीची सेवाजेष्‍ठता यादी 17/06/2022 पहा (544 KB)
नायब तहसिलदार संवर्गाची दि.०१.०१.२०१५ रोजीची सेवाजेष्‍ठता यादी 27/05/2022 पहा (2 MB)
नांदेड जिल्ह्यातील महसुल विभागातील कोतवालांचीएकत्रितअंतिम जेष्टता सुची दि 01.01.2021 रोजीची स्थिती. 09/05/2022 पहा (786 KB)
जेष्टतेनुसार बदलीस पात्र अव्वल कारकुन,मंडळ अ‍धिकारी,महसुल सहाय्यक व वाहन चालक संवर्ग यादी 01/04/2022 पहा (3 MB)
अव्वल कारकुन,मंडळ अ‍धिकारी,महसुल सहाय्यक व वाहन चालक संवर्गातील रिक्त पदाची यादी 01/04/2022 पहा (3 MB)
मंडळ अधिकारी संवर्गाची दि.०१.०१.२०२० रोजीची स्थितीदर्शक अंतिम जेष्‍ठता यादी 03/01/2022 पहा (2 MB)
शिपाई संवर्गाची अंतिम जेष्ठता सूची 30/11/2021 पहा (3 MB)