बंद

जेष्ठता सूची

Filter Document category wise

फिल्टर

जेष्ठता सूची
शीर्षक तारीख View / Download
नायब तहसिलदार संवर्गाची दि.०१.०१.२०१५ रोजीची सेवाजेष्‍ठता यादी 27/05/2022 पहा (2 MB)
नांदेड जिल्ह्यातील महसुल विभागातील कोतवालांचीएकत्रितअंतिम जेष्टता सुची दि 01.01.2021 रोजीची स्थिती. 09/05/2022 पहा (786 KB)
जेष्टतेनुसार बदलीस पात्र अव्वल कारकुन,मंडळ अ‍धिकारी,महसुल सहाय्यक व वाहन चालक संवर्ग यादी 01/04/2022 पहा (3 MB)
अव्वल कारकुन,मंडळ अ‍धिकारी,महसुल सहाय्यक व वाहन चालक संवर्गातील रिक्त पदाची यादी 01/04/2022 पहा (3 MB)
मंडळ अधिकारी संवर्गाची दि.०१.०१.२०२० रोजीची स्थितीदर्शक अंतिम जेष्‍ठता यादी 03/01/2022 पहा (2 MB)
शिपाई संवर्गाची अंतिम जेष्ठता सूची 30/11/2021 पहा (3 MB)
वहान चालक संवर्गाची अंतिम जेष्ठता सूची 30/11/2021 पहा (762 KB)
अव्वल कारकुन संवर्गाची दि.01.01.2020 रोजीची अंतिम जेष्ठता सूची 30/11/2021 पहा (2 MB)
औरंगाबाद विभागातील अव्‍वल कारकुन अंतिम जेष्‍ठता यादी. 09/11/2021 पहा (6 MB)
मंडळ अधिकारी संवर्गाची विभागीय स्‍तरावरील दि.०१.०१.१९९८ ते ३१.१२.२०१३ रोजीची अंतिम जेष्‍ठता यादी. 01/11/2021 पहा (2 MB)