बंद

जेष्ठता सूची

Filter Document category wise

फिल्टर

जेष्ठता सूची
शीर्षक तारीख View / Download
जिल्हाधिकारी कार्यालया नांदेडचे अस्थापनेवरील लघुटंकलेखक जेष्ठता सुची स्थितीदर्शक 01.01.2023 अंतिम जेष्ठता सुची 07/02/2023 पहा (626 KB)
तहसीलदार संवर्गाची तात्पूरती ज्येष्ठतासूची ०१.०१.२०११ ते ०१.०१.२०१२ 23/01/2023 पहा (5 MB)
नांदेड जिल्ह्यातील महसूल विभागातील तलाठी संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची दि. 01/01/2021 रोजी स्थीतीदर्शक ( म्हणजेच दि. 01.01.2020 ते 31.12.2020) या कालावधीत नियुक्त ) अंतिम जेष्ठता सूची 30/12/2022 पहा (3 MB)
नांदेड जिल्ह्यातील महसूल विभागातील कोतवालांची एकत्रित अंतिम जेष्ठता सूची. ०१.०१.२०२२ 08/12/2022 पहा (356 KB)
जिल्हाधिकारी कार्यालय नांदेड चे आस्‍थापनेवरील शिपाई संवर्गाची दि.०१.०१.२०२२ रोजीच्‍या स्थितीस अनुसरुन अंतिम जेष्‍ठता सूची. 11/11/2022 पहा (199 KB)
जिल्हाधिकारी कार्यालय नांदेड चेआस्‍थापनेवरील महसूल सहायक (लिपीक) संवर्गाची दि.०१.०१.२०२२ रोजीच्‍या स्थितीस अनुसरुन अंतिम जेष्‍ठता सूची. 07/11/2022 पहा (605 KB)
औरंगाबाद विभागस्‍तरीय मंडळ अधिकारी संवर्गाची प्राथमिक जेष्‍ठता यादी 28/09/2022 पहा (4 MB)
औरंगाबाद विभागस्‍तरीय अव्‍वल कारकून संवर्गाची जेष्‍ठता यादी 28/09/2022 पहा (8 MB)
नांदेड जिल्‍हा आस्‍थापनेवरील मंडळ अधिकारी संवर्गाची दि.०१.०१.२०२१ रोजीच्‍या स्थितीस अनुसरुन अंतिम सुधारित जेष्‍ठता सूची. 23/09/2022 पहा (2 MB)
नांदेड जिल्‍हा आस्‍थापनेवरील मंडळ अधिकारी संवर्गाची दि.०१.०१.२०२१ रोजीच्‍या स्थितीस अनुसरुन अंतिम जेष्‍ठता यादी. 29/08/2022 पहा (3 MB)