बंद

जेष्ठता सूची

Filter Document category wise

फिल्टर

जेष्ठता सूची
शीर्षक तारीख View / Download
वहान चालक कर्मचा-याची दि.०१.०१.२०२१ रोजीची जेष्टता सुची 16/03/2021 पहा (573 KB)
जिल्हाधिकारी कार्यालया नांदेडचे अस्थापनेवरील लघुटंकलेखक जेष्ठता सुची स्थितीदर्शक ०१.०१.२०२१ 26/02/2021 पहा (158 KB)
वैकल्पिक फाइल : पहा (158 KB)
तलाठी संवर्गाची दि.०१.०१.२०२० रोजीची स्थितीदर्शक (दि.०१.०१.२०१९ ते ३१.१२.२०१९ या कालावधीत नियुक्‍त) जिल्‍हास्‍तरीय अंतिम जेष्‍ठता सूची 30/09/2020 पहा (842 KB)
मा.मॅट च्‍या निदैशानूसार तलाठी संवर्गाची सन १९९७ पासूनची प्रारुप जेष्‍ठता यादी 29/09/2020 पहा (9 MB)
जिल्हाधिकारी कार्यालय,नांदेडचे आस्थापनेवरील लिपिक संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची दि. 01/01/2020 रोजी स्थीतीदर्शक ( म्हणजेच दि. 01.01.2019 ते 31.12.2019 या कालावधीत नियुक्त ) अंतिम जेष्ठता सूची 07/07/2020 पहा (2 MB)
जिल्हाधिकारी कार्यालय,नांदेडचे आस्थापनेवरील शिपाई संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची दि. 01/01/2020 रोजी स्थीतीदर्शक ( म्हणजेच दि. 01.01.2019 ते 31.12.2019 या कालावधीत नियुक्त ) अंतिम जेष्ठता सूची 07/07/2020 पहा (2 MB)
जिल्हाधिकारी कार्यालय,नांदेडचे आस्थापनेवरील वाहन चालक संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची दि. 01/01/2020 रोजी स्थीतीदर्शक ( म्हणजेच दि. 01.01.2019 ते 31.12.2019 या कालावधीत नियुक्त ) अंतिम जेष्ठता सूची 07/07/2020 पहा (1 MB)
औरंगाबाद विभागातील लघुटंकलेखक यांची दि.०१.०१.२०१९ रोजीची अंतिम जेष्टता सुची 12/06/2020 पहा (692 KB)
कोतवालांची जिल्हास्तरिय अंतिम जेष्टता सुची 08/06/2020 पहा (410 KB)
वाहन चालक संवर्गाची दि.०१.०१.२०२० रोजीची स्थितीदर्शक प्राथमिक जेष्‍ठता सूची 20/03/2020 पहा (785 KB)