बंद

जेष्ठता सूची

Filter Document category wise

फिल्टर

जेष्ठता सूची
शीर्षक तारीख View / Download
जिल्हाधिकारी कार्यालय,नांदेडचे आस्थापनेवरील लिपिक संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची दि. 01/01/2020 रोजी स्थीतीदर्शक ( म्हणजेच दि. 01.01.2019 ते 31.12.2019 या कालावधीत नियुक्त ) अंतिम जेष्ठता सूची 07/07/2020 पहा (2 MB)
जिल्हाधिकारी कार्यालय,नांदेडचे आस्थापनेवरील शिपाई संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची दि. 01/01/2020 रोजी स्थीतीदर्शक ( म्हणजेच दि. 01.01.2019 ते 31.12.2019 या कालावधीत नियुक्त ) अंतिम जेष्ठता सूची 07/07/2020 पहा (2 MB)
जिल्हाधिकारी कार्यालय,नांदेडचे आस्थापनेवरील वाहन चालक संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची दि. 01/01/2020 रोजी स्थीतीदर्शक ( म्हणजेच दि. 01.01.2019 ते 31.12.2019 या कालावधीत नियुक्त ) अंतिम जेष्ठता सूची 07/07/2020 पहा (1 MB)
औरंगाबाद विभागातील लघुटंकलेखक यांची दि.०१.०१.२०१९ रोजीची अंतिम जेष्टता सुची 12/06/2020 पहा (692 KB)
कोतवालांची जिल्हास्तरिय अंतिम जेष्टता सुची 08/06/2020 पहा (410 KB)
वाहन चालक संवर्गाची दि.०१.०१.२०२० रोजीची स्थितीदर्शक प्राथमिक जेष्‍ठता सूची 20/03/2020 पहा (785 KB)
शिपाई संवर्गातुन लिपीक संवर्गात पदोन्नती देण्यासाठी शिपाई संवर्गाची एकत्रित जेष्ट्ता यादी 21/12/2019 पहा (2 MB)
तलाठी संवर्गाची दि.०१.०१.२०१९ (०१.०१.२०१८ ते ३१.१२.२०१८) रोजीची अंतिम जेष्ठता सुची 16/12/2019 पहा (2 MB)
नांदेड जिल्ह्यातील महसूल विभागातील कोतवाल संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची दि. 01/01/2019 रोजी स्थीतीदर्शक ( म्हणजेच दि. 01.01.2018 ते 31.12.2018) या कालावधीत नियुक्त ) अंतिम जेष्ठता सूची 24/09/2019 पहा (1 MB)
जिल्हाधिकारी कार्यालय,नांदेड चे आस्थापनेवरील मंडळ अधिकारी संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची दि. 01/01/2019 रोजी स्थीतीदर्शक ( म्हणजेच दि. 01.01.2018 ते 31.12.2018) या कालावधीत नियुक्त ) अंतिम जेष्ठता सूची 24/09/2019 पहा (1 MB)