बंद

जेष्ठता सूची

Filter Document category wise

फिल्टर

जेष्ठता सूची
शीर्षक तारीख View / Download
शिपाई संवर्गातुन लिपीक संवर्गात पदोन्नती देण्यासाठी शिपाई संवर्गाची एकत्रित जेष्ट्ता यादी 21/12/2019 पहा (2 MB)
तलाठी संवर्गाची दि.०१.०१.२०१९ (०१.०१.२०१८ ते ३१.१२.२०१८) रोजीची अंतिम जेष्ठता सुची 16/12/2019 पहा (2 MB)
नांदेड जिल्ह्यातील महसूल विभागातील कोतवाल संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची दि. 01/01/2019 रोजी स्थीतीदर्शक ( म्हणजेच दि. 01.01.2018 ते 31.12.2018) या कालावधीत नियुक्त ) अंतिम जेष्ठता सूची 24/09/2019 पहा (1 MB)
जिल्हाधिकारी कार्यालय,नांदेड चे आस्थापनेवरील मंडळ अधिकारी संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची दि. 01/01/2019 रोजी स्थीतीदर्शक ( म्हणजेच दि. 01.01.2018 ते 31.12.2018) या कालावधीत नियुक्त ) अंतिम जेष्ठता सूची 24/09/2019 पहा (1 MB)
जिल्हाधिकारी कार्यालय,नांदेड चे आस्थापनेवरील अव्वल कारकुन संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची दि. 01/01/2019 रोजी स्थीतीदर्शक ( म्हणजेच दि. 01.01.2018 ते 31.12.2018) या कालावधीत नियुक्त ) अंतिम जेष्ठता सूची 19/09/2019 पहा (184 KB)
मंडळ अ‍धिकारी संवर्गाची दि.०१.०१.२०१९ (०१.०१.२०१८ ते ३१.१२.२०१८) रोजीची प्राथमिक जेष्ठता सुची 29/08/2019 पहा (2 MB)
तलाठी संवर्गाची दि.०१.०१.२०१९ (०१.०१.२०१८ ते ३१.१२.२०१८) रोजीची प्राथमिक जेष्ठता सुची 29/08/2019 पहा (2 MB)
औरंगाबाद विभागीय स्तरावरील नायब तहसिलदार संंवर्गाची दि.०१.०१.२०१९ रोजीची (०१.०१.२०१० ते ३१.१२.२०१८) अंतिम जेष्टता सुची 29/08/2019 पहा (3 MB)
लघुटंकलेखक संवर्गाची दि.०१.०१.२०१९ रोजीची स्थीतीदर्शक अंतिम जेष्ठता सुची 15/07/2019 पहा (756 KB)
वाहन चालक संवर्गाची दि.०१.०१.२०१९ रोजीची स्थीतीदर्शक अंतिम जेष्ठता सुची 15/07/2019 पहा (758 KB)