बंद

जेष्ठता सूची

Filter Document category wise

फिल्टर

जेष्ठता सूची
शीर्षक तारीख View / Download
जिल्हाधिकारी कार्यालय,नांदेड चे आस्थापनेवरील अव्वल कारकुन संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची दि. 01/01/2019 रोजी स्थीतीदर्शक ( म्हणजेच दि. 01.01.2018 ते 31.12.2018) या कालावधीत नियुक्त ) अंतिम जेष्ठता सूची 19/09/2019 पहा (184 KB)
मंडळ अ‍धिकारी संवर्गाची दि.०१.०१.२०१९ (०१.०१.२०१८ ते ३१.१२.२०१८) रोजीची प्राथमिक जेष्ठता सुची 29/08/2019 पहा (2 MB)
तलाठी संवर्गाची दि.०१.०१.२०१९ (०१.०१.२०१८ ते ३१.१२.२०१८) रोजीची प्राथमिक जेष्ठता सुची 29/08/2019 पहा (2 MB)
औरंगाबाद विभागीय स्तरावरील नायब तहसिलदार संंवर्गाची दि.०१.०१.२०१९ रोजीची (०१.०१.२०१० ते ३१.१२.२०१८) अंतिम जेष्टता सुची 29/08/2019 पहा (3 MB)
लघुटंकलेखक संवर्गाची दि.०१.०१.२०१९ रोजीची स्थीतीदर्शक अंतिम जेष्ठता सुची 15/07/2019 पहा (756 KB)
वाहन चालक संवर्गाची दि.०१.०१.२०१९ रोजीची स्थीतीदर्शक अंतिम जेष्ठता सुची 15/07/2019 पहा (758 KB)
लिपिक संवर्गाची दि.०१.०१.२०१९ रोजीची स्थीतीदर्शक अंतिम जेष्ठता सुची 15/07/2019 पहा (752 KB)
अव्वल कारकुन संवर्गाची दि.०१.०१.२०१९ रोजीची स्थीतीदर्शक प्राथमिक जेष्ठता सुची 15/07/2019 पहा (2 MB)
शिपाई संंवर्गाची दि.०१.०१.२०१९ रोजीची स्थीतीदर्शक अंतिम जेष्ठ्ता सुची 15/07/2019 पहा (768 KB)
नांदेड जिल्ह्यातील सर्व महसुली उपविभागीय अधिकारी यांचे आस्थापनेवरील तलाठी – संवर्गातील कर्मचार्याची दि. 01/01/2018 रोजी ( म्हणजेच दि. 01.01.2017 ते 31.12.2017 या कालावधीतील) जिल्हास्तरीय एकत्रीत अंतिम जेष्टता सुची (16 फेब्रुवारी 2019 ) 16/02/2019 पहा (660 KB)