बंद

जेष्ठता सूची

Filter Document category wise

फिल्टर

जेष्ठता सूची
शीर्षक तारीख View / Download
जिल्हाधिकारी कार्यालय,नांदेड आस्थापनेवरील कोतवाल संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची दि. 01/01/2018 रोजी स्थीतीदर्शक ( म्हणजेच दि. 01.01.2017 ते 31.12.2017) या कालावधीत नियुक्त ) जेष्ठता सूची (16 फेब्रुवारी 2019 ) 16/02/2019 पहा (6 MB)
औरंगाबाद विभागातील नायब तहसिलदार संवर्गातील अधिकाऱ्यांची दि.01/01/2010 ते दि. 31/12/2018 या कालावधिची म्हंणजे दि.01/01/2019 रोजिची स्थीतीदर्शक प्राथमिक जेष्टता सुची (16 फेब्रुवारी 2019 ) 16/02/2019 पहा (2 MB)
नांदेड जिल्ह्यातील सर्व महसुली उपविभागीय अधिकारी यांचे आस्थापनेवरील तलाठी – संवर्गातील कर्मचार्याची ( म्हणजेच दि. 01.01.2017 ते 31.12.2017 या कालावधीतील ) जिल्हास्तरीय एकत्रीत प्राथमिक / तात्पुरती(Provisional /Additional) अतीरीक्त जेष्टता सुची (15 ऑक्टोबर 2018 ) 15/10/2018 पहा (3 MB)
जिल्हाधिकारी कार्यालय,नांदेड आस्थापनेवरील लिपिक-नि-टंकलेखक संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची दि. ०१-०१-२०१८ रोजी स्तितीदर्शक ( म्हणजेच दि. ०१-०१-२०१७ ते ३१-१२-२०१७ या कालावधीत नियुक्त ) अंतिमजेष्ठता सूची. 06/10/2018 पहा (2 MB)
जिल्हाधिकारी कार्यालय,नांदेड आस्थापनेवरील अव्वल कारकुन संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची दि. ०१-०१-२०१८ रोजी स्तितीदर्शक ( म्हणजेच दि. ०१-०१-२०१७ ते ३१-१२-२०१७ या कालावधीत नियुक्त ) अंतिमजेष्ठता सूची. 06/10/2018 पहा (686 KB)
जि.अ.का.नांदेड अस्थापनेवरील मंडळ अधिकारी संवर्गातील कर्मचार्यांची दि. ०१.०१.२०१८ रोजीची स्तिथीदर्शक ( म्हणजेच ०१.०१.२०१७ ते ३१.१२.२०१७ ) या कालावधीची प्राथमिक/तात्पुरती अतिरिक्त जेष्ठता सूची (10 Aug 2018) 10/08/2018 पहा (200 KB)
जि.अ.का.नांदेड अस्थापनेवरील लिपिक-नि-टंकलेखक दि. ०१.०१.२०१८ रोजीची ( म्हणजेच ०१.०१.२०१७ ते ३१.१२.२०१७ ) या कालावधीची प्राथमिक/तात्पुरती जेष्ठता सूची (28 June 2018) 28/06/2018 पहा (1 MB)
कोतवालांची दि. ०१.०१.२०१७ रोजीची ( म्हणजेच ०१.०१.२०१५ ते ३१.१२.२०१६ )या कालावधीची अंतिम जेष्ठता सूची 03/04/2018 पहा (5 MB)
नांदेड जिल्ह्यातील सर्व महसुली उपविभागीय अधिकारी यांचे आस्थापनेवरील तलाठी संवर्गातील कर्मचार्याची दिनांक ०१-०१-२०१७ रोजी स्तिथीदर्शक (म्हणजेच दि. ०१-०१-२०१६ ते ३१-१२-२०१६ या कालावधीतील) जिल्हास्तरीय एकत्रित अंतिम जेष्ठता सूची ( २९ डिसेंबर २०१७ ) 29/12/2017 पहा (2 MB)
औरंगाबाद विभागातील मंडळ अधिकारी संवर्गातील कर्मचार्यांची सन १९८२ ते २०१५ या कालावधीची एकत्रीत सुधारित अंतिम जेष्ठता सूची प्रसिध्द .( २५ ऑक्टोबर २०१७) 25/10/2017 पहा (5 MB)