बंद

भूसंपादन विषयक

Filter Document category wise

फिल्टर

भूसंपादन विषयक
शीर्षक तारीख View / Download
नांदेड येथे प्रस्तावीत उत्तर बाह्य वळण रस्त्याचे भुसंपादन रा.मा. २४७ ता. अर्धापूर व ता. नांदेड या कामा करिता मौ. बोंधार तर्फे नेरली ता. जि. नांदेड 28/11/2022 पहा (2 MB)
भुसंपादन प्रस्ताव – भाटेगाव शाखा कालव्यावरील गिरगाव पृच्छ वितरीका वरील डावी लघु वितरिका क्र. ६ च्या बांधकामासाठी मौ. ता. अर्धापूर जि. नांदेड 30/09/2022 पहा (1 MB)
भूसंपादन प्रस्ताव शासकिय निवास स्थान आणि शासकिय कार्यालये बांधकाम साइट क्र. 687 गट न. 120 असर्जन येथे, ता. नांदेड जि. नांदेड 13/09/2022 पहा (1 MB)
नांदेड उत्तर वळण रस्त्यासाठी भूसंपादन प्रस्ताव नांदेड रा.मा.247 गाव दाभाड ता. अर्धापूर जि. नांदेड 13/09/2022 पहा (1 MB)
नांदेड उत्तर वळण रस्ता भूसंपादन रा.मा. 247 ता. अर्धापूर नांदेड मौ. बामणी ता. अर्धापूर 13/09/2022 पहा (2 MB)
नांदेड उत्तर वळण रस्त्यासाठी भूसंपादन प्रस्ताव नांदेड रा.मा. 247 मौ. खुरगाव ता. नांदेड जि. नांदेड 13/09/2022 पहा (2 MB)
भुसंपादन- खाजगी वाटाघाटीद्वारे , मौ.पडसा ता.माहुर जि.नांदेड 06/09/2022 पहा (1 MB)
भुसंपादन- खाजगी वाटाघाटीद्वारे , मौ.वडसा ता.माहुर जि.नांदेड 06/09/2022 पहा (720 KB)
भुसंपादन- खाजगी वाटाघाटीद्वारे, मौ.आष्टा ता.माहुर जि.नांदेड 06/09/2022 पहा (727 KB)
उत्तर बाह्य वळण रस्त्याचे भुसंपादन रा.मा.-२४७ ता अर्धापुर व ता नांदेड या कामाकरीता मौ.मरळक ता.जि.नांदेड 25/08/2022 पहा (2 MB)