बंद

भूसंपादन विषयक

Filter Document category wise

फिल्टर

भूसंपादन विषयक
शीर्षक तारीख View / Download
भुसंपादन प्रस्ताव मौ. मनूर ता. नायगांव , जि. नांदेड 20/12/2023 पहा (714 KB)
भुसंपादन प्रस्ताव मौ. बलेगांव ता. नायगांव , जि. नांदेड 20/12/2023 पहा (651 KB)
अतिरिक्त भुसंपादन प्रस्ताव मौ. बेंबर ता. भोकर, जि. नांदेड 05/12/2023 पहा (425 KB)
भुसंपादन प्रस्ताव-निळा ज.- शंकरराव चव्हाण चौक-ब्राम्हणवाडा – आमदुरा – माळकौठा – कारेगावफाटा – बाभळीफाटा – बेल्लूरफाटा – नायगाव ते राज्यसीमा रस्याची सुधारणा करणेबाबत. प्र.जि.मा 83 कि.मी. 0/00 ते 93/700 रस्याचे रुंदीकरणासह सुधारणा करणे अंतर्गत ब्राम्हणवाडा बायपास व माळकौठा बायपाससाठी मौ.मुगट ता.मुदखेड जि.नांदेड अंतीम निवाडा 23/11/2023 पहा (615 KB)
भुसंपादन प्रस्ताव-निळा ज.- शंकरराव चव्हाण चौक-ब्राम्हणवाडा – आमदुरा – माळकौठा – कारेगावफाटा – बाभळीफाटा – बेल्लूरफाटा – नायगाव ते राज्यसीमा रस्याची सुधारणा करणेबाबत. प्र.जि.मा 83 कि.मी. 0/00 ते 93/700 रस्याचे रुंदीकरणासह सुधारणा करणे अंतर्गत ब्राम्हणवाडा बायपास व माळकौठा बायपाससाठी मौ.मुगट ता.मुदखेड जि.नांदेड अंतीम निवाडा 16/11/2023 पहा (5 MB)
भुसंपादन प्रस्ताव – देवठाणा – पाकीतांडा- कोळगांव -सोनारी -जामदरी- इळेगाव- मोखंडी- सोनारी फाटा ते सोनारी गांव मौ.सावरगांव मेट ता.भोकर जि.नांदेड अंतीम निवाडा 16/11/2023 पहा (3 MB)
भूसंपादन प्रस्ताव पिंपळढव साठवण तलावाच्या धरणरेषा, पुच्छ कालवा व बुडीत क्षेत्रासाठी मौजा जामदरी ता.भोकर जि.नांदेड कलम 11 ची अधिसूचना 16/11/2023 पहा (2 MB)
भूसंपादन प्रस्ताव पिंपळढव साठवण तलावाच्या धरणरेषा, पुच्छ कालवा व बुडीत क्षेत्रासाठी मौजा सिध्‍दार्थनगरवाडी ता.भोकर जि.नांदेड कलम 11 ची अधिसूचना 16/11/2023 पहा (2 MB)
भुसंपादनअतिरीक्‍त भुसंपादन प्रस्ताव- देवठाणा -पाकीतांडा- कोळगांव- सोनारी- जामदरी- इळेगाव- मोखंडी- सोनारी फाटा ते सोनारी गांव मौ.कोळगांव खु. ता.भोकर जि.नांदेड अंतीम निवाडा 16/11/2023 पहा (2 MB)
भूसंपादन प्रस्ताव पिंपळढव साठवण तलावाच्या धरणरेषा, पुच्छ कालवा व बुडीत क्षेत्रासाठी मौजा पिंपळढव ता.भोकर जि.नांदेड कलम 11 ची अधिसूचना 16/11/2023 पहा (2 MB)