बंद

भूसंपादन विषयक

Filter Document category wise

फिल्टर

भूसंपादन विषयक
शीर्षक तारीख View / Download
भूसंपादन प्रस्ताव पिंपळढव साठवण तलावाच्या धरणरेषा, पुच्छ कालवा व बुडीत क्षेत्रासाठी मौजा जामदरी ता.भोकर जि.नांदेड कलम 11 ची अधिसूचना 16/11/2023 पहा (2 MB)
भूसंपादन प्रस्ताव पिंपळढव साठवण तलावाच्या धरणरेषा, पुच्छ कालवा व बुडीत क्षेत्रासाठी मौजा सिध्‍दार्थनगरवाडी ता.भोकर जि.नांदेड कलम 11 ची अधिसूचना 16/11/2023 पहा (2 MB)
भुसंपादनअतिरीक्‍त भुसंपादन प्रस्ताव- देवठाणा -पाकीतांडा- कोळगांव- सोनारी- जामदरी- इळेगाव- मोखंडी- सोनारी फाटा ते सोनारी गांव मौ.कोळगांव खु. ता.भोकर जि.नांदेड अंतीम निवाडा 16/11/2023 पहा (2 MB)
भूसंपादन प्रस्ताव पिंपळढव साठवण तलावाच्या धरणरेषा, पुच्छ कालवा व बुडीत क्षेत्रासाठी मौजा पिंपळढव ता.भोकर जि.नांदेड कलम 11 ची अधिसूचना 16/11/2023 पहा (2 MB)
भूसंपादन प्रस्ताव पिंपळढव साठवण तलावाच्या धरणरेषा, पुच्छ कालवा व बुडीत क्षेत्रासाठी मौजा डौर ता.भोकर जि.नांदेड कलम 11 ची अधिसूचना 16/11/2023 पहा (2 MB)
नांदेड येथे प्रस्तावित उत्तर बाहय्य वळण रस्त्याचे भूसंपादन रामा २४७ ता. अर्धापूर व ता. नांदेड या करिता मौ. पुयणी ता.जि. नांदेड मुद्दतवाढ 31/10/2023 पहा (478 KB)
नांदेड येथे प्रस्तावित उत्तर बाहय्य वळण रस्त्याचे भूसंपादन रामा २४७ ता. अर्धापूर व ता. नांदेड या करिता मौ. बामणी ता.जि. नांदेड मुद्दतवाढ 31/10/2023 पहा (238 KB)
भूसंपादन प्रस्‍ताव – बोरवाडी- समंदरवाडी- जांभळी ग्रामीण मार्ग-23 मौजे जांभळी ता.भोकर जि.नांदेड 27/10/2023 पहा (8 MB)
नांदेड येथे प्रस्तावित उत्तर बाह्य वळण रस्त्याचे भूसंपादन रा. मा.247 तालुका अर्धापूर व तालुका नांदेड या कामाकरिता मौजे शेळगाव तालुका अर्धापूर जिल्हा नांदेड कलम 11 खालील अधिसूचना प्रसिद्ध करणे बाबत 11/10/2023 पहा (615 KB)
भूसंपादन प्रस्ताव लेंडी आंतरराज्य प्रकल्पांतर्गत बुडीत क्षेत्रातील खुले क्षेत्र व बांधकाम क्षेत्र संपादित करावयाचा अतिरिक्त भूसंपादन प्रस्ताव मौजे मुक्रामाबाद तालुका मुखेड जिल्हा नांदेड कलम 11 खालील अधिसूचना 11/10/2023 पहा (463 KB)