बंद

शिक्षक मतदार संघ निवडणूक

Filter Document category wise

फिल्टर

शिक्षक मतदार संघ निवडणूक
शीर्षक तारीख View / Download
औरंगाबाद विभाग शिक्षक मतदार संघ, प्रारूप मतदार यादी 23/11/2022 पहा (5 MB)
मतदार नोंदणी. मतदार नोंदणी अधिनियम 1960 चे कलम 31(4) नोटीसीची व्दितीय पुर्नप्रसिध्दी 25/10/2022 पहा (832 KB)
शुद्धीपत्रक 15/10/2022 पहा (641 KB)
मतदार नोंदणी नियम, १९६० चे नियम ३१ (४) खालील सुचना 15/10/2022 पहा (838 KB)
औरंगाबाद विभाग शिक्षक मतदार संघ मतदार नोंदणी कार्यक्रम 01/10/2022 पहा (8 MB)