बंद

श्री सचखंड गुरुद्वारा बोर्ड निवडणुक -2018

Filter Document category wise

फिल्टर

श्री सचखंड गुरुद्वारा बोर्ड निवडणुक -2018
शीर्षक तारीख View / Download
नांदेड शिख गुरुव्दारा सचखंड श्री हजूर अपचलनगर साहिब मंडळ निवडणुक 2018 नामनिर्दिष्ट केलेल्या उमेदवारांची यादी (04-डिसेबंर-2018) 03/12/2018 पहा (912 KB)
नांदेड शिख गुरुव्दारा सचखंड श्री हजूर अपचलनगर साहिब मंडळ निवडणुक 2018 साठी निवडणूक कार्यक्रमाचे शुध्दीचपत्रक (27-नोव्हेंबर-2018) 28/11/2018 पहा (413 KB)
नांदेड शिख गुरुव्‍दारा सचखंड श्री हजूर अपचलनगर साहिब मंडळ निवडणुक 2018 साठी निवडणूक कार्यक्रमाची अधिसूचना 26/11/2018 पहा (2 MB)
नांदेड शिख गुरुव्‍दारा सचखंड श्री हजूर अपचलनगर साहिब मंडळ निवडणुक 2018 साठी अंतिम मतदार यादी भाग – 2 22/11/2018 पहा (3 MB)
नांदेड शिख गुरुव्‍दारा सचखंड श्री हजूर अपचलनगर साहिब मंडळ निवडणुक 2018 साठी अंतिम मतदार यादी भाग – 1 22/11/2018 पहा (2 MB)
नांदेड शिख गुरुव्‍दारा सचखंड श्री हजूर अपचलनगर साहिब मंडळ निवडणुक 2018 साठी अंतिम मतदार यादी प्रसिध्‍दीबाबतची अधिसूचना 22/11/2018 पहा (690 KB)
नांदेड शिख गुरुद्वारा सचखंड श्री हज़ुर अपचलनगर साहिब मंडळाच्या तीन सदस्यांची निवडणुक 2018 साठी अंतिम मतदार यादी प्रसिध्दिच्या दिनांकात बद्दल करण्यासाठी शुध्दीपत्रक (01 सप्टेबंर2018) 01/11/2018 पहा (578 KB)
गुरुद्वारा मंडळ नांदेड निवडणुक 2018 प्रारुप मतदार यादी आणि अधिसुचना दि.२५/०८/२०१८ 27/08/2018 पहा (9 MB)
दि. “01 July 2018” या आर्हता दिनांकावर आधारीत शिख गुरुद्वारा सचखंड श्री हज़ुर अपचलनगर साहिब मंडळाच्या तीन सदस्यांची निवडणुक 2018 मतदार यादी कार्यक्रम मतदार यादी तयार करणे व प्रसिध्दिचा कार्यक्रम 01/08/2018 पहा (689 KB)
गुरुद्व्रारा सचखंड श्री हजुर साहिब अपचलनगर मंडळाच्या निवडणुक 2018 मतदार यादी कार्यक्रम (12 July 2018) 12/07/2018 पहा (384 KB)