बंद

सार्वत्रिक निवडणुक

Filter Document category wise

फिल्टर

सार्वत्रिक निवडणुक
शीर्षक तारीख View / Download
प्रारुप मतदार यादी 2019 http://103.23.150.139/marathi/
16 नांदेड लोकसभा मतदान-फॉर्म 20 मुखेड (91) मतदार संघ 28/05/2019 पहा (1 MB)
16 नांदेड लोकसभा मतदान-फॉर्म 20 देगलुर (90) मतदार संघ 28/05/2019 पहा (1 MB)
16 नांदेड लोकसभा मतदान-फॉर्म 20 नायगाव (89) मतदार संघ 28/05/2019 पहा (1 MB)
16 नांदेड लोकसभा मतदान-फॉर्म 20 नांदेड (दक्षिण) मतदार संघ 28/05/2019 पहा (1 MB)
16 नांदेड लोकसभा मतदान-फॉर्म 20,नांदेड उत्तर मतदार संघ 28/05/2019 पहा (894 KB)
16 नांदेड लोकसभा मतदान-फॉर्म 20 भोकर(85) मतदार संघ पहा (1 MB)
मतदान केंद्राची यादी. (91 – मुखेड ) 08/04/2019 पहा (485 KB)
मतदान केंद्राची यादी. (90- देगलूर ) 08/04/2019 पहा (484 KB)
मतदान केंद्राची यादी. ( 89- नायगांव खै. ) 08/04/2019 पहा (546 KB)