बंद

स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुक निवडणुक

Filter Document category wise

फिल्टर

स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुक निवडणुक
शीर्षक तारीख View / Download
नगरपरिषद सदस्यपदांच्या सार्वत्रिक निवडणुक कार्यक्रम -2022,सुधारीत आरक्षण कार्यक्रम ( नागरीकांचा मागासवर्ग.ना.पा.प्र. (महिला) व सर्वसाधारण महिलासांठी) कंधार,मुखेड,देगलूर, बिलोली,कुंडलवाडी,धर्माबाद,उमरी,भोकर,मुद्खेड,हिमायतनगर व हदगाव 04/08/2022 पहा (2 MB)
नगरपरिषद सदस्यपदांच्या सार्वत्रिक निवडणुक कार्यक्रम -2022,सुधारीत आरक्षण निश्चिती( नागरीकांचा मागासवर्ग.ना.पा.प्र. (महिला) व सर्वसाधारण महिलासांठी) कंधार,मुखेड,देगलूर, बिलोली,कुंडलवाडी,धर्माबाद,उमरी,भोकर,मुद्खेड,हिमायतनगर व हदगाव 29/07/2022 पहा (5 MB)
नगरपरिषद सदस्यपदांच्या सार्वत्रिक निवडणुक कार्यक्रम -2022,सुधारीत आरक्षण निश्चिती सुचना ( नागरीकांचा मागासवर्ग.ना.पा.प्र. (महिला) व सर्वसाधारण महिलासांठी) हिमायतनगर 29/07/2022 पहा (620 KB)
नगरपरिषद सदस्यपदांच्या सार्वत्रिक निवडणुक कार्यक्रम -2022,सुधारीत आरक्षण निश्चिती सुचना ( नागरीकांचा मागासवर्ग.ना.पा.प्र. (महिला) व सर्वसाधारण महिलासांठी) कंधार,मुखेड,देगलूर, बिलोली,कुंडलवाडी,धर्माबाद,उमरी,भोकर,मुद्खेड,व हदगाव 29/07/2022 पहा (728 KB)
भोकर नगरपरिषद मतदार यादी कार्यक्रम-२०२२ नोटिस 27/07/2022 पहा (96 KB)
नगरपरिषद सदस्यपदांच्या सार्वत्रिक निवडणुक कार्यक्रम -2022,आरक्षण व सोडत सुधारीत कार्यक्रम-हिमायतनगर 26/07/2022 पहा (412 KB)
नगरपरिषद सदस्यपदांच्या सार्वत्रिक निवडणुक कार्यक्रम -2022,आरक्षण व सोडत सुधारीत कार्यक्रम- (कंधार,मुखेड,देगलूर, बिलोली,कुंडलवाडी,धर्माबाद,उमरी,भोकर,मुद्खेड,व हदगाव) 26/07/2022 पहा (556 KB)
परिशिष्ट 2 – अंतिम आरक्षणासह प्रभाग रचना नगरपरिषद कुंडलवाडी 01/07/2022 पहा (1 MB)
परिशिष्ट 2 – अंतिम आरक्षणासह प्रभाग रचना नगरपरिषद उमरी 01/07/2022 पहा (1 MB)
परिशिष्ट 2 – अंतिम आरक्षणासह प्रभाग रचना नगरपरिषद मुखेड 01/07/2022 पहा (2 MB)