बंद

स्‍वातंञ्य सैनिक

Filter Document category wise

फिल्टर

स्‍वातंञ्य सैनिक
शीर्षक तारीख View / Download
स्‍वातंत्र्य सैनिक व वारस पत्नी यांची यादी ता अर्धापूर 30/06/2021 पहा (1 MB)
स्‍वातंत्र्य सैनिक व वारस पत्नी यांची यादी ता. लोहा 15/01/2020 पहा (96 KB)
स्‍वातंत्र्य सैनिक व वारस पत्नी यांची यादी ता उमरी 06/01/2021 पहा (814 KB)
स्‍वातंत्र्य सैनिक व वारस पत्नी यांची यादी ता. नांदेड 24/01/2023 पहा (2 MB)
स्‍वातंत्र्य सैनिक व वारस पत्नी यांची यादी ता. मुखेड 17/06/2021 पहा (743 KB)
स्‍वातंत्र्य सैनिक व वारस पत्नी यांची यादी ता. बिलोली 05/07/2021 पहा (274 KB)
नांदेड जिल्‍ह्यात स्‍वातंञ्य सैनिक / वारस निवृत्‍तीवेतन घेणा-या व्‍यक्‍तींची सन २०१५ मध्‍ये केलेल्‍या सर्वेक्षण अनुसार यादी (09 जानेवारी 2017) 09/01/2017 पहा (200 KB)
शासनाने स्‍वातंत्र्य सैनिक निवृत्‍तीवेतन मंजुर केलेल्‍या स्‍वातंत्र्य सैनिकांची यादी जिल्‍हा- नांदेड (09 जानेवारी 2017) 09/01/2017 पहा (296 KB)