बंद

दस्तऐवज

Filter Document category wise

फिल्टर

दस्तऐवज
शीर्षक तारीख View / Download
भुसंपादन प्रस्ताव मौ करखेली ता धर्माबाद जि नांदेड 21/06/2022 पहा (1 MB)
भुसंपादन प्रस्ताव मौ बन्नाळी ता धर्माबाद जि नांदेड 21/06/2022 पहा (1 MB)
नायब तहसिलदार संवर्गाची दि ०१.०१.२०१५ ची अंतिम सेवा जेष्टता यादी 21/06/2022 पहा (913 KB)
लघुटंकलेखक संवर्गाची दि.०१.०१.२०२२ रोजीची सेवाजेष्‍ठता यादी 17/06/2022 पहा (544 KB)
नगरपरिषद सदस्यपदांच्या सार्वत्रिक निवडणुकासाठी सुधारीत प्रभागरचना कार्यक्रम -2022,आरक्षण व सोडत कार्यक्रम-आरक्षण निश्चिती प्रसिध्दी ,हरकती,व सुचना मागविणे (हिमायतनगर) 14/06/2022 पहा (457 KB)
नगरपरिषद सदस्यपदांच्या सार्वत्रिक निवडणुकासाठी सुधारीत प्रभागरचना कार्यक्रम -2022,आरक्षण व सोडत कार्यक्रम-आरक्षण निश्चिती प्रसिध्दी ,हरकती,व सुचना मागविणे (कंधार, मुखेड,देगलूर, बिलोली,कुंडलवाडी,धर्माबाद,उमरी,भोकर,मुद्खेड,व हदगाव) 14/06/2022 पहा (521 KB)
हिमायतनगर आरक्षण सोडत कार्यक्रम व जाहिर सुचना 10/06/2022 पहा (469 KB)
आरक्षण सोडत कार्यक्रम 10/06/2022 पहा (190 KB)
उमरी नगरपरिषद सदस्यपदांच्या सार्वत्रिक निवडणुकासाठी सुधारीत प्रभागरचना कार्यक्रम -2022,प्रभाग रचना अंतिम अधिसुचना 09/06/2022 पहा (5 MB)
मुखेड नगरपरिषद सदस्यपदांच्या सार्वत्रिक निवडणुकासाठी सुधारीत प्रभागरचना कार्यक्रम -2022,प्रभाग रचना अंतिम अधिसुचना 09/06/2022 पहा (1 MB)