बंद

दस्तऐवज

Filter Document category wise

फिल्टर

दस्तऐवज
शीर्षक तारीख View / Download
भुसंपादन प्रस्ताव इसापूर उजव्या कालवाच्या करखेली शाखा कालव्यावरील अंत्य वितरिका सा क्र. 480 ते 680 मी. कामासाठी मौ. पाटोदा खु ता. धर्माबाद जि. नांदेड 07/07/2021 पहा (477 KB)
भुसंपादन प्रस्ताव -महात्मा ज्योतीबा फुले व सावित्रीबाई फुले यांचा पुर्णाकृती पुतळा उभारणीसाठी भुसंपादन करणे बाबत 07/07/2021 पहा (282 KB)
जेष्ठता सुची महसूल सहायक अंतिम 01.01.2021 01/07/2021 पहा (141 KB)
भुसंपादन प्रस्ताव मौ. रमतापूर ता. देगलूर 01/07/2021 पहा (394 KB)
भुसंपादन प्रस्ताव मौ. शिवणी ता. देगलूर 01/07/2021 पहा (385 KB)
मंडळ अधिकारी संवर्गाची दि.०१.०१.२०१४ रोजीची सुधारीत स्थितीदर्शक अंतिम जेष्ठाता सूची 01/07/2021 पहा (5 MB)
मंडळ अधिकारी संवर्गाची दि.०१.०१.२०१४ रोजीची स्थितीदर्शक अंतिम जेष्ठता सूची 01/07/2021 पहा (6 MB)
भुसपांदन प्रस्ताव कदमाचीवाडी साठवण तलावासाठी मौजे रामानाइक तांडा ता. कंधार जि.नांदेड 25/06/2021 पहा (1 MB)
कंधार टप्पा 2 भाग 2 31/05/2021 पहा (9 MB)
कंधार टप्पा 2 भाग 1 31/05/2021 पहा (10 MB)