बंद

जिल्ह्यातील सर्व शासकीय, निम्शासकीय, आणि खाजगी कार्यालये / आस्थापना शाळा व महाविद्यालये तंबाखूमुक्त करणे बाबत

जिल्ह्यातील सर्व शासकीय, निम्शासकीय, आणि खाजगी कार्यालये / आस्थापना शाळा व महाविद्यालये तंबाखूमुक्त करणे बाबत
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
जिल्ह्यातील सर्व शासकीय, निम्शासकीय, आणि खाजगी कार्यालये / आस्थापना शाळा व महाविद्यालये तंबाखूमुक्त करणे बाबत

जिल्ह्यातील सर्व शासकीय, निम्शासकीय, आणि खाजगी कार्यालये / आस्थापना शाळा व महाविद्यालये तंबाखूमुक्त करणे बाबत

16/01/2023 28/02/2023 पहा (4 MB)