बंद

घोषणा

घोषणा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
जिल्ह्यात घरकुल लाभार्थ्यांसाठी आरक्षित केलेला डेपोनिहाय रेतीसाठा

जिल्ह्यात घरकुल लाभार्थ्यांसाठी आरक्षित केलेला डेपोनिहाय रेतीसाठा

12/06/2024 30/06/2025 पहा (254 KB)
वाळू / रेती वितरित केलेल्या घरकूल लाभार्थ्यांची यादी

वाळू / रेती वितरित केलेल्या घरकूल लाभार्थ्यांची यादी

12/06/2024 30/06/2025 पहा (3 MB)
तालुका निहाय निविष्ठा उपलब्दता व तक्रार निवारण कक्ष

तालुका निहाय निविष्ठा उपलब्दता व तक्रार निवारण कक्ष

10/06/2024 09/07/2024 पहा (3 MB)
दिनांक 27 व 28 जुलै 2023 रोजी अतिवृष्टीमुळे नांदेड शहरातील घरात पाणी गेल्याने संसारउपयोगी साहित्याचे नुकसान झालेल्या बाधिताना देण्यात आलेल्या आर्थिक मदतीची यादी टप्पा-2

दिनांक 27 व 28 जुलै 2023 रोजी अतिवृष्टीमुळे नांदेड शहरातील घरात पाणी गेल्याने संसारउपयोगी साहित्याचे नुकसान झालेल्या बाधिताना देण्यात आलेल्या आर्थिक मदतीची यादी टप्पा-2

15/01/2024 31/01/2025 पहा (127 KB)
सार्वजनिक सुट्ट्या 2024

सार्वजनिक सुट्ट्या 2024

01/01/2024 31/12/2024 पहा (328 KB)
स्थानिक सुट्ट्या 2024

स्थानिक सुट्ट्या 2024

08/12/2023 31/12/2024 पहा (1 MB)
महाराष्ट्र लोक सेवा हक्क अधिनियम, २०१५

महाराष्ट्र लोक सेवा हक्क अधिनियम, २०१५

21/08/2023 31/12/2024 पहा (232 KB)
वर्ष २०२३-२५ मध्ये सेवानिवृत्त होणा-या अधिकारी व कर्मचारी यांची यादी

वर्ष २०२३-२५ मध्ये सेवानिवृत्त होणा-या अधिकारी व कर्मचारी यांची यादी

06/02/2023 31/12/2025 पहा (1 MB)
शासकिय जमीन प्रदान आदेश

शासकिय जमीन प्रदान आदेश

22/11/2021 31/12/2025 पहा (9 MB)
महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता 1966 चे कलम 42 ब ,42 क, 42 ड मधील तरतुदींच्या अनुषंगाने करावयाच्या कार्यवाही बाबत

महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता 1966 चे कलम 42 ब ,42 क, 42 ड मधील तरतुदींच्या अनुषंगाने करावयाच्या कार्यवाही बाबत

28/06/2022 30/06/2025 पहा (5 MB)
संग्रहित