बंद

भरती

भरती
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
मानसशास्त्रज्ञ पदाची निवड व प्रतीक्षा यादी

मानसशास्त्रज्ञ पदाची निवड व प्रतीक्षा यादी

28/03/2023 31/03/2023 पहा (38 KB)
विशेषज्ञ, वैद्यकीय अधिकारी, तंत्रज्ञ यांची कंत्राटी पदभरती निवड व प्रतीक्षा यादी

विशेषज्ञ, वैद्यकीय अधिकारी, मानसशास्त्रज्ञ, तंत्रज्ञ यांची कंत्राटी पदभरती निवड व प्रतीक्षा यादी

24/03/2023 31/03/2023 पहा (514 KB)
वैद्यकीय अधिकारी (एआरटी) भरती निवड व प्रतिक्षा यादी.

वैद्यकीय अधिकारी (एआरटी) भरती निवड व प्रतिक्षा यादी.

20/03/2023 31/03/2023 पहा (2 MB)
जिल्हास्तरिय अंतिम सामायीक अनुकंपा जेष्टता यादी गट ड

जिल्हास्तरिय अंतिम सामायीक अनुकंपा जेष्टता यादी गट ड

21/06/2022 20/06/2023 पहा (2 MB)
जिल्हास्तरिय अंतिम सामायीक अनुकंपा जेष्टता यादी गट क

जिल्हास्तरिय अंतिम सामायीक अनुकंपा जेष्टता यादी गट क

21/06/2022 20/06/2023 पहा (2 MB)
संग्रहित