बंद

ऑनलाईन माहितीचा अधिकार

ऑनलाईन माहितीचा अधिकार दाखल करण्यासाठी

भेट द्या: https://rtionline.maharashtra.gov.in/

स्थान : जिल्हाधिकारी कार्यालय | शहर : नांदेड | पिन कोड : 431601
दूरध्वनी : 02462-248418 | ईमेल : dygennanded[at]nic[dot]in