बंद

राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र च्या सेवा

सरकारी आधिकारी व कर्मचारी यांच्यासाठी ई-मेल निर्मिती, एसएमएस आणि ईत्यादी सेवा

भेट द्या: https://eforms.nic.in/

स्थान : जिल्हाधिकारी कार्यालय | शहर : नांदेड | पिन कोड : 431601
दूरध्वनी : 02462-235803 | ईमेल : mahnan[at]nic[dot]in