बंद

शासकीय सेवा राष्ट्रीय पोर्टल

भारत सरकारच्या सेवा

भेट द्या: https://services.india.gov.in/

स्थान : जिल्हाधिकारी कार्यालय | शहर : नांदेड | पिन कोड : 431601
दूरध्वनी : 02462-248418