बंद

सातबारा (७/१२)

ऑनलाइन 7/12 तपासण्यासाठी वेबसाइट

भेट द्या: https://mahabhulekh.maharashtra.gov.in/

स्थान : जिल्हाधिकारी कार्यालय | शहर : नांदेड | पिन कोड : 431601
दूरध्वनी : 02462-245946 | ईमेल : nlrmpnanded[at]gmail[dot]com