बंद

आत्महत्याग्रस्त शेतक-यांंची यादी

आत्महत्याग्रस्त शेतक-यांंची यादी
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
आत्महत्याग्रस्त शेतक-यांंची यादी

आत्महत्याग्रस्त शेतक-यांंची यादी 01.01.2019 ते 31.12.2019

01/01/2020 31/12/2020 पहा (5 MB)
आत्महत्याग्रस्त शेतक-यांंची यादी

आत्महत्याग्रस्त शेतक-यांंची यादी 01.01.2018 ते 31.12.2018

01/01/2019 31/12/2019 पहा (2 MB)
आत्महत्याग्रस्त शेतक-यांंची यादी

आत्महत्याग्रस्त शेतक-यांंची यादी 01.01.2003 ते 31.12.2017

01/01/2003 31/12/2018 पहा (242 KB)