बंद

घोषणा

घोषणा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
फटाके विक्री संबंधित परिपत्रक

परदेशातुन आयात केलेले फटाके व त्यांच्या विक्रिस प्रतिबंध करण्यासाठी करावयाच्या उपाययोजना बाबत

19/10/2022 30/11/2022 पहा (2 MB)
प्रेस नोट

दिनांक १७ सप्टेंबर २०२२ रोजी मराठवाडा मुक्ती संग्रामाचे अमृत महोत्सवी वर्ष साजरे करण्यासाठी कार्यक्रमांचे आयोजन व त्याची रुपरेषा निश्चित करण्यासंंधी ..

20/06/2022 30/09/2022 पहा (690 KB)
विभागिय दुय्यम सेवा परिक्षा (तलाठी संवर्ग) -२०२२ सुधारित वेळापत्रक

विभागिय दुय्यम सेवा परिक्षा (तलाठी संवर्ग) -२०२२ सुधारित वेळापत्रक

21/07/2022 31/08/2022 पहा (443 KB)
जिल्हाधिकारी कार्यालय नांदेड येथे दिनांक १५ ऑगस्ट २०१७ रोजी भारतीय स्वतंत्र दिनाच्या ७५ वा वर्धापन दिनाच्या मुख्य शासकीय समारंभाचे आयोजना करणेसाठी आवश्यक साहित्य/ साधनसामग्री उपलब्ध करून देणेबाबत दरपत्रक मागविणे बाबत जाहीर प्रगटन.

जिल्हाधिकारी कार्यालय नांदेड येथे दिनांक १५ ऑगस्ट २०१७ रोजी भारतीय स्वतंत्र दिनाच्या ७५ वा वर्धापन दिनाच्या मुख्य शासकीय समारंभाचे आयोजना करणेसाठी आवश्यक साहित्य/ साधनसामग्री उपलब्ध करून देणेबाबत दरपत्रक मागविणे बाबत जाहीर प्रगटन.

05/08/2022 15/08/2022 पहा (2 MB)
अनुकंंपा धारकांची सामायिक प्रारुप जेष्ठता यादी

अनुकंंपा धारकांची सामायिक प्रारुप जेष्ठता यादी- वर्ग 3 व वर्ग 4

26/04/2022 10/05/2022 पहा (3 MB)
नुक्लिअस बजेट योजनेतंर्गत विविध योजना राबविण्याकरीता प्रस्ताव मागविणे बाबत (प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, किनवट)

नुक्लिअस बजेट योजनेतंर्गत विविध योजना राबविण्याकरीता प्रस्ताव मागविणे बाबत (प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, किनवट).

06/04/2022 12/04/2022 पहा (545 KB)
होट्टल महोत्सव २०२२

होट्टल महोत्सव २०२२

09/04/2022 11/04/2022 पहा (756 KB)
नगरपरिषद निवडणुक 2022 – नोटिस व प्रभाग रचना कार्यक्रम

नगरपरिषद निवडणुक 2022 – नोटिस व प्रभाग रचना कार्यक्रम

10/03/2022 18/03/2022 पहा (512 KB)
अक्षेपा अंति निवड झालेल्यायआपले सरकार सेवा केंद्राची अंतिम निवड यादी

अक्षेपा अंति निवड झालेल्यायआपले सरकार सेवा केंद्राची अंतिम निवड यादी

28/02/2022 15/03/2022 पहा (2 MB)
जनहित याचिका क्र.१७३/२०१० डॉ.बेडेकर वि. महाराष्ट्र शासन.

जनहित याचिका क्र.१७३/२०१० डॉ.महेश बेडेकर विरुध्द  महाराष्ट्र शासन व इत्तर.

25/02/2022 05/03/2022 पहा (3 MB)