बंद

भरती

भरती
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
शुध्दीपत्रक-नांदेड जिल्हा वर्ष 2022-23 आणि 2023-24 वाळू/रेती घाटाची पर्यावरण मंजुरीसाठी EMP सल्लागाराची नियुक्ती

शुध्दीपत्रक-नांदेड जिल्हा वर्ष 2022-23 आणि 2023-24 वाळू/रेती घाटाची पर्यावरण मंजुरीसाठी EMP सल्लागाराची नियुक्ती

07/05/2022 09/06/2022 पहा (306 KB)
भू-सल्लागार नियुक्तीसाठी निविदा

भू-सल्लागार नियुक्तीसाठी निविदा

26/05/2022 03/06/2022 पहा (87 KB)
अनुकंंपा धारकांची सामायिक प्रारुप जेष्ठता यादी

अनुकंंपा धारकांची सामायिक प्रारुप जेष्ठता यादी- वर्ग 3 व वर्ग 4

26/04/2022 10/05/2022 पहा (3 MB)
एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प किनवट मार्फत अत्यंत तात्पुरत्या स्वरुपात तासिका तत्वावर शिक्षक व इतर भरती

एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प किनवट मार्फत अत्यंत तात्पुरत्या स्वरुपात तासिका तत्वावर शिक्षक व इतर भरती

07/04/2022 12/04/2022 पहा (563 KB)
डाटा मॅनेजर पदभरती निवड यादी व प्रतिक्षा यादी आणि गुण यादी

डाटा मॅनेजर पदभरती निवड यादी व प्रतिक्षा यादी आणि गुण यादी

29/03/2022 07/04/2022 पहा (2 MB)
डाटा मॅनेजर पदभरती अंतिम पात्र अपात्र यादी व परीक्षेसंबधी सुचना

डाटा मॅनेजर पदभरती अंतिम पात्र अपात्र यादी व परीक्षेसंबधी सुचना

21/03/2022 28/03/2022 पहा (5 MB)
डाटा मॅनेजर पदभरती अंतिम पात्र अपात्र यादी

डाटा मॅनेजर पदभरती अंतिम पात्र अपात्र यादी

10/03/2022 15/03/2022 पहा (379 KB)
डाटा मॅनेजर पदभरती नोटीस

डाटा मॅनेजर पदभरती पात्र अपात्र यादी

03/03/2022 09/03/2022 पहा (2 MB)
डाटा मॅनेजर पदभरती पात्र अपात्र यादी

डाटा मॅनेजर पदभरती पात्र अपात्र यादी

07/03/2022 09/03/2022 पहा (6 MB)
डेटा मॅनेजर (ए आर टी) पदभरती

डेटा मॅनेजर (ए आर टी) पदभरती

07/02/2022 21/02/2022 पहा (4 MB)