भरती

भरती
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
ग्रंथपाल पदासाठीची जाहिरात .

ग्रंथपाल पदासाठीची जाहिरात .

10/08/2019 22/08/2019 पहा (1 MB)
प्रकल्प संचालक /लिपिक तथा लेखापाल / डि.ई.ओ.(डाटा एंन्ट्री ऑपरेटर )/स्टेनो पदासाठीची जाहिरात .

प्रकल्प संचालक /लिपिक तथा लेखापाल / डि.ई.ओ.(डाटा एंन्ट्री ऑपरेटर )/स्टेनो पदासाठीची जाहिरात .

09/08/2019 22/08/2019 पहा (844 KB)
जिल्हा कार्यक्रम व्यवस्थापक या पदाची निवड यादी

जिल्हा कार्यक्रम व्यवस्थापक या पदाची निवड यादी,जिल्हा शल्य चिकित्सक कार्यालय, नांदेड

15/06/2019 22/06/2019 पहा (383 KB)
समुपदेशक पदाची भरती प्रक्रिया रद्द

समुपदेशक पदाची भरती प्रक्रिया रद्द

11/06/2019 15/06/2019 पहा (121 KB)
जिल्हा कार्यक्रम व्यवस्थापक पदभरती बाबत सुचना

जिल्हा कार्यक्रम व्यवस्थापक पदभरती बाबत सुचना

04/06/2019 15/06/2019 पहा (786 KB)
जिल्हा कार्यक्रम व्यवस्थापक आणि समुपदेशक पदाची यादी

जिल्हा कार्यक्रम व्यवस्थापक आणि समुपदेशक पदाची यादी

24/05/2019 31/05/2019 पहा (3 MB)
तलाठी महापदभरती -2019

नांदेड जिल्हा, तलाठी महापदभरती -2019

28/02/2019 22/03/2019 पहा (532 KB)
तलाठी भरती संदर्भातील शुध्दीपत्रक

तलाठी भरती संदर्भातील शुध्दीपत्रक-2019

11/03/2019 22/03/2019 पहा (1 MB)
भरती:जिल्हा शल्य चिकित्सक कार्यालय नांदेड

डापको  आयसिटीस पदभरती

22/02/2019 08/03/2019 पहा (230 KB)
भरती, सेतु समिती,जिल्हाधिकारी कार्यालय नांदेड

वनहक्क अंमलबजावणी साठी लागणाऱ्या तीन पदासाठी नियुक्तीची जाहिरात

23/01/2019 03/02/2019 पहा (1 MB)