बंद

आत्महत्याग्रस्त शेतक-यांंची यादी

आत्महत्याग्रस्त शेतक-यांंची यादी
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
आत्महत्याग्रस्त शेतक-यांंची यादी

आत्महत्याग्रस्त शेतक-यांंची यादी 01.01.2022 ते 31.12.2022

01/01/2023 31/12/2023 पहा (61 KB)
आत्महत्याग्रस्त शेतक-यांंची यादी

आत्महत्याग्रस्त शेतक-यांंची यादी 01.01.2021 ते 31.12.2021

01/01/2022 31/12/2022 पहा (6 MB)
आत्महत्याग्रस्त शेतक-यांंची यादी

आत्महत्याग्रस्त शेतक-यांंची यादी 01.01.2020 ते 31.12.2020

01/01/2021 31/12/2021 पहा (1 MB)
आत्महत्याग्रस्त शेतक-यांंची यादी

आत्महत्याग्रस्त शेतक-यांंची यादी 01.01.2019 ते 31.12.2019

01/01/2020 31/12/2020 पहा (5 MB)
आत्महत्याग्रस्त शेतक-यांंची यादी

आत्महत्याग्रस्त शेतक-यांंची यादी 01.01.2018 ते 31.12.2018

01/01/2019 31/12/2019 पहा (2 MB)
आत्महत्याग्रस्त शेतक-यांंची यादी

आत्महत्याग्रस्त शेतक-यांंची यादी 01.01.2003 ते 31.12.2017

01/01/2003 31/12/2018 पहा (242 KB)