बंद

भरती

भरती
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
विशेषज्ञ, वैद्यकीय अधिकारी, मानसशास्त्रज्ञ, तंत्रज्ञ यांची कंत्राटी पदभरती

विशेषज्ञ, वैद्यकीय अधिकारी, मानसशास्त्रज्ञ, तंत्रज्ञ यांची कंत्राटी पदभरती

16/03/2023 25/03/2023 पहा (1 MB)
वैद्यकीय अधिकारी (बी.ए.एम.एस.) कंत्राटी पद्धतीने पदभरती

वैद्यकीय अधिकारी (बी.ए.एम.एस.) कंत्राटी पद्धतीने पदभरती

17/03/2023 25/03/2023 पहा (547 KB)
वैद्यकीय अधिकारी (एआरटी) भरती

वैद्यकीय अधिकारी (एआरटी) भरती पात्र,अपात्र यादी

11/03/2023 19/03/2023 पहा (2 MB)
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, नांदेड येथे भरती

प्रशिक्षण आणि समुपदेशन अधिकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, नांदेड येथे भरती

03/03/2023 13/03/2023 पहा (479 KB)
महाराष्ट्र एड्स कंट्रोल सोसायटी अंतर्गत कंत्राटी पद्धतीने विविध पदांवर नियुक्तीसाठी सूचना

महाराष्ट्र एड्स कंट्रोल सोसायटी अंतर्गत कंत्राटी पद्धतीने विविध पदांवर नियुक्तीसाठी सूचना

01/03/2023 08/03/2023 पहा (307 KB)
वैद्यकिय अधिकारी व दंत शल्यचिकितसक पदाची निवड व प्रतिक्षा यादी.

वैद्यकिय अधिकारी व दंत शल्यचिकितसक पदाची निवड व प्रतिक्षा यादी.

16/02/2023 28/02/2023 पहा (3 MB)
प्रयोगशाळा, क्ष-किरण तंत्रज्ञ, कोल्ड चेन तंत्रज्ञ, इंटरव्हेंशनिस्ट कम स्पेशल एडुकेटर , श्रवणक्षम मुलांसाठी प्रशिक्षक यांची निवड आणि प्रतीक्षा यादी 

प्रयोगशाळा, क्ष-किरण तंत्रज्ञ, कोल्ड चेन तंत्रज्ञ, इंटरव्हेंशनिस्ट कम स्पेशल एडुकेटर , श्रवणक्षम मुलांसाठी प्रशिक्षक यांची निवड आणि प्रतीक्षा यादी

17/02/2023 28/02/2023 पहा (467 KB)
राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांंतर्गत कंत्राटी पद्धतीने पदभरती बाबत

राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांंतर्गत कंत्राटी पद्धतीने पदभरती बाबत

07/02/2023 23/02/2023 पहा (1 MB)
तदर्थ वैद्यकीय अधिकारी निवड व प्रतिक्षा यादी.

तदर्थ वैद्यकीय अधिकारी निवड व प्रतिक्षा यादी.

05/12/2022 05/01/2023 पहा (1 MB)
विशेषज्ञ, वैद्यकीय अधिकारी (एम.बी.बी.एस.) भौतिक उपचार तज्ञ यांची निवड व प्रतिक्षा यादी.

विशेषज्ञ, वैद्यकीय अधिकारी (एम.बी.बी.एस.) भौतिक उपचार तज्ञ यांची निवड व प्रतिक्षा यादी.

23/12/2022 31/12/2022 पहा (145 KB)