बंद

भरती

भरती
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
तदर्थ वैद्यकीय अधिकारी गट अ- कंत्राटी भरती निवड व प्रतिक्षा यादी

तदर्थ वैद्यकीय अधिकारी गट अ- कंत्राटी भरती निवड व प्रतिक्षा यादी

22/12/2023 29/12/2023 पहा (711 KB)
तदर्थ वैद्यकीय अधिकारी गट अ- कंत्राटी भरती निवड व प्रतिक्षा यादी

तदर्थ वैद्यकीय अधिकारी गट अ- कंत्राटी भरती निवड व प्रतिक्षा यादी

17/11/2023 30/11/2023 पहा (1 MB)
ऍस्परेशनल ब्लॉक (ए. बी. ) फेलोशिप निवड व प्रतिक्षा यादी

ऍस्परेशनल ब्लॉक (ए. बी. ) फेलोशिप निवड व प्रतिक्षा यादी

10/11/2023 19/11/2023 पहा (139 KB)
ऍस्परेशनल ब्लॉक (ए. बी. ) फेलोशिप जाहिरात शुध्दीपत्रक

ऍस्परेशनल ब्लॉक (ए. बी. ) फेलोशिप जाहिरात शुध्दीपत्रक

01/11/2023 09/11/2023 पहा (828 KB)
तदर्थ वैद्यकीय अधिकारी गट अ- कंत्राटी भरती

तदर्थ वैद्यकीय अधिकारी गट अ- कंत्राटी भरती

01/11/2023 03/11/2023 पहा (2 MB)
सामाजिक अंकेक्षण प्रक्रियेअंतर्गत साधन व्यक्ती पदाची निवड यादी

सामाजिक अंकेक्षण प्रक्रियेअंतर्गत साधन व्यक्ती पदाची निवड यादी

12/10/2023 31/10/2023 पहा (3 MB)
नांदेड जिल्हा कोतवाल भरती परिक्षा -२०२३, तात्पुरती गुणतालिका – ता. भोकर

नांदेड जिल्हा कोतवाल भरती परिक्षा -२०२३, तात्पुरती गुणतालिका – ता. भोकर

24/09/2023 25/10/2023 पहा (260 KB)
नांदेड जिल्हा कोतवाल भरती परिक्षा -२०२३, तात्पुरती गुणतालिका – ता. माहूर

नांदेड जिल्हा कोतवाल भरती परिक्षा -२०२३, तात्पुरती गुणतालिका – ता. माहूर

24/09/2023 25/10/2023 पहा (81 KB)
नांदेड जिल्हा कोतवाल भरती परिक्षा -२०२३, तात्पुरती गुणतालिका – ता. अर्धापुर

नांदेड जिल्हा कोतवाल भरती परिक्षा -२०२३, तात्पुरती गुणतालिका – ता. अर्धापुर

24/09/2023 25/10/2023 पहा (486 KB)
नांदेड जिल्हा कोतवाल भरती परिक्षा -२०२३, तात्पुरती गुणतालिका – ता. बिलोली

नांदेड जिल्हा कोतवाल भरती परिक्षा -२०२३, तात्पुरती गुणतालिका – ता. बिलोली

24/09/2023 25/10/2023 पहा (1 MB)