बंद

शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, नांदेड

शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, नांदेड
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
शुध्दिपत्रक

दिनाक 30/01/2023 ऐवजी दिनाक 31/01/2023 रोजी दुपारी 2:00’’ मोहरबंद निविदा पोहचतील असे पाठवावे बाबत

25/01/2023 31/01/2023 पहा (140 KB)
निविदा सूचना

निर्लेखित साहित्याची विक्री

18/01/2023 30/01/2023 पहा (1 MB)