Close

Shri V. M. Parlikar

Email : tahloha[at]gmail[dot]com
Designation : Tahsildar Loha
Landline No : 02466-242460