Close

Shri Kamthekar (Incharge)

Email : tahkandhar[at]gmail[dot]com
Designation : Tahsildar Kandhar
Landline No : 02466-223424